Kasy fiskalne on-line od 1 lipca. Ostatni dzwonek na wniosek o przesunięcie terminu

Iwona Maczalska

Z dniem 1 lipca kolejne grupy przedsiębiorców będą zobowiązane do instalacji kas fiskalnych on-line. Mowa w szczególności o kosmetyczkach, fryzjerach, lekarzach, czy budowlańcach. Podatnicy, dla których instalacja kasy fiskalnej on-line jest za dużym wydatkiem, mogą wnioskować o przesunięcie terminu instalacji kasy. Z wnioskiem należy się jednak śpieszyć.

» Obowiązek wprowadzenia kas online 1 lipca 2021 r. dla kolejnych branż

Wszystko wskazuje na to, że 1 lipca upłynie ostateczny termin instalacji kas fiskalnych online dla kosmetyczek, fryzjerów, lekarzy, stomatologów, prawników, budowlańców, a także przedsiębiorców prowadzących siłownie, czy kluby fitness. Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się bowiem na kolejne przesunięcie terminu. Aktem prawnym regulującym zasady objęcia kolejnych grup przedsiębiorców obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online od 1 lipca jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059).

Kasy online od 1 lipca 2021 roku

Źródło: shutterstock

Wniosek o odroczenie terminu instalacji kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy chcący wnioskować o przesunięcie terminu instalacji kasy fiskalnej online, a dla których ostateczny termin jej instalacji minie 1 lipca 2021 roku, powinni się śpieszyć. Możliwe jest bowiem wyłącznie wnioskowanie o odroczenie terminu instalacji kasy fiskalnej, który jeszcze nie upłynął. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy powinni zacząć rejestrować swoje transakcje na kasach fiskalnych on-line od 1 lipca 2021 roku, mają czas na złożenie wniosku najpóźniej do końca czerwca.

» Kasy rejestrujące w automatach. Czy paragon musi być papierowy?

Ważne uzasadnienie wniosku o odroczenie instalacji kasy fiskalnej

Wnioski o odroczenie terminu instalacji kas fiskalnych online należy składać we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym. W myśl przepisów Ustawy – Ordynacja Podatkowa (art. 48 § 1) z prawa do odroczenia terminu instalacji kasy fiskalnej mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, w sytuacji podyktowanej ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Oznacza to, że każdy wniosek złożony u naczelnika urzędu skarbowego winien być szczegółowo uargumentowany np. trudną sytuacją finansową przedsiębiorcy, spowodowaną panującą pandemią.

To jednak nie wszystko. We wniosku podatnik zobowiązany jest do wskazania nowej daty, w której zobowiązuje się do zainstalowania kasy fiskalnej. To właśnie przedsiębiorca określa bowiem, w jakim terminie będzie gotowy na dopełnienie obowiązków podatkowych, jakim jest instalacja kasy fiskalnej.

Wzór wniosku o odroczenie terminu instalacji kasy fiskalnej można znaleźć w artykule ,, Jak sporządzić wniosek o przesunięcie terminu instalacji kasy on-line?”.

Maksymalny termin rozpatrywania wniosku

Decyzja organu skarbowego dotycząca przesunięcia terminu instalacji każdy fiskalnej następuje zawsze po analizie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy i dostarczeniu kompletu dokumentów niezbędnych do wydania decyzji. Pracownicy urzędu skarbowego zobowiązani są jednak do wydania decyzji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku.

 

Kasy fiskalne