Kasy fiskalne

Czy czeka nas rewolucja w związku z e-paragonami?

E-paragony to dokumenty, które klient otrzymuje w wersji elektronicznej, zamiast papierowej. Obecnie barierą do ich stosowania dla wielu przedsiębiorców jest miejsce, do którego e-paragony mogą być dostarczane. Duże sieci handlowe rozwiązują ten problem poprzez programy lojalnościowe oraz ...

Czy czeka nas rewolucja w związku z e-paragonami?

Sporządzanie faktury do paragonu

Sprzedaż na rzecz innych podatników powinna być co do zasady dokumentowana fakturą, natomiast sprzedaż na rzecz osób prywatnych - paragonem fiskalnym (chociaż i tutaj są wyjątki). Przepisy o VAT nie zabraniają jednak, by sprzedaż na rzecz podatników była dodatkowo ewidencjonowana w kasie fiskalnej. W takim przypadku sprzedający ma sporządzone dwa dokumenty: fakturę oraz paragon ...

Sporządzanie faktury do paragonu

Wysokie kary za brak integracji kas fiskalnych i terminali. Nowy obowiązek od ...

Niezrozumiałym jest fakt wykorzystania przez MRiT protokołu komunikacyjnego opartego o przestarzałe technologie (brak rozwiązań chmurowych, trudności z integracją terminali mobilnych z określonymi mediami komunikacyjnymi), dodatkowo obciążonego prawami osób trzecich, co może rodzić wątpliwości dotyczące konkurencji na rynku - tak ocenia nowy obowiązek Związek Przedsiębiorców i Pracodawców …

Wysokie kary za brak integracji kas fiskalnych i terminali. Nowy obowiązek od ...

Zmiany w zakresie kas rejestrujących

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2023 r. (z pewnymi wyjątkami) będą obowiązywać przepisy wprowadzające kolejne uproszczenia w podatku VAT w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3. Pakiet ten obejmuje ...

Zmiany w zakresie kas rejestrujących

Kasa fiskalna na smartfonie. Wirtualna Kasa Fiskalna dopuszczona do użytku

Główny Urząd Miar wydał homologację dla startupu Wirtualne Kasy Fiskalne, dzięki czemu już od teraz przedsiębiorcy mogą zamienić konwencjonalną, sprzętową kasę fiskalną na nowoczesną aplikację w smartfonie. Aplikacja łączy w sobie funkcję zarówno kasy fiskalnej, jak i drukarki fiskalnej i jest przeznaczona dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw ...

Kasa fiskalna na smartfonie. Wirtualna Kasa Fiskalna dopuszczona do użytku