Kasy fiskalne

Jak poprawić błędnie wystawiony paragon?

Przy ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej nie możesz poprawić danych na wydrukowanym paragonie albo cofnąć wydruku. Dlatego musisz prowadzić dwie dodatkowe ewidencje: ewidencję zwrotów i reklamacji oraz ewidencję oczywistych pomyłek ...

Jak poprawić błędnie wystawiony paragon?

Jak opisać towar na paragonie?

Nazwa towaru lub usługi na paragonie musi w sposób niebudzący wątpliwości określać przedmiot sprzedaży - rodzaj sprzedanego towaru lub usługi. Dzięki temu kupujący może kontrolować swoje zakupy ...

Jak opisać towar na paragonie?

Kasy on-line od 1 stycznia 2020 r.

Wprowadzenie kas on-line generalnie nie wiąże się z obowiązkiem wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących. Wyjątek dotyczy podatników, których ustawodawca zobowiązał do tego. Od 1 stycznia 2020 r. kasy on-line obowiązkowo muszą mieć mechanicy samochodowi oraz stacje benzynowe ...

Kasy on-line od 1 stycznia 2020 r.

Kasy rejestrujące on-line

Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące kas on-line. Co do zasady, wprowadzenie kas on-line nie wiąże się z obowiązkiem wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących. Wyjątkiem jednak są branże, które w 2020 r. i 2021 r. będą zobowiązane do stosowania kas on-line ...

Kasy rejestrujące on-line