KSeF - zaktualizowana wersja wzoru struktury FA(2)

Redakcja PIT.pl

MF opublikowało zaktualizowaną wersję wzoru struktury logicznej FA(2) na ePUAP.

Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą funkcjonowały równocześnie dwie wersje struktur logicznych - FA(1) oraz FA(2).

29 czerwca 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP (numer wzoru 2023/06/29/12648) opublikowaliśmy zaktualizowany wzór struktury logicznej FA(2).

Zaktualizowaną strukturę logiczną FA(2) opracowaliśmy w oparciu o:

  • opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych,
  • postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT.

Źródło: shuttersstock

Harmonogram dalszych działań związanych z publikacją nowej struktury logicznej FA(2):

  • w lipcu 2023 r. MF udostępni środowisko testowe dostosowane do struktury logicznej wraz z dokumentacją,
  • 1 września 2023 r. udostępni środowisko produkcyjne.

Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą obwiązywały równocześnie obie wersje – obecnie obowiązująca struktura logiczna FA(1) oraz nowa struktura logiczna FA(2).

Wzór zaktualizowanej struktury dostępny jest również na stronie podatki.gov.pl w sekcji KSeF Struktury dokumentów XML

Kasy fiskalneVAT