Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Prezydent podpisał nowelizację ustawy z pakietem VAT e-commerce

Redakcja PIT.pl 29.06.2021 09:03 (aktualizacja: )

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającą tzw. pakiet VAT e-commerce. Zmiana przepisów nastąpi 1 lipca 2021 roku, a wraz z nią zostanie zlikwidowane zwolnienie z VAT dla przesyłek spoza UE o wartości do 22 euro.

Pakiet VAT e-commerce podpisany

Podstawowym celem ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, jest implementacja przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących zasad opodatkowania sprzedaży towarów na odległość oraz usług świadczonych klientom końcowym w UE (tzw. pakiet VAT e-commerce). W tym zakresie ustawa służy wdrożeniu postanowień dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość, dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość i niektórych krajowych dostaw towarów.

 

Ustawa wprowadza również zmiany w:

 1. ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 3. ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 4. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 5. ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 6. ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne;
 7. ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 8. ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 9. ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;
 10. ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Jakie zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r.?

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują m.in.:

 1. rozszerzenie procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. procedura MOSS) na: niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy;
 2. wprowadzenie nowych procedur szczególnych, tj. szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych – tzw. Import One Stop Shop (IOSS) oraz szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów;
 3. określenie sytuacji, w których podatnik ułatwiający poprzez użycie interfejsu elektronicznego sprzedaż na odległość towarów jest traktowany jak podatnik, który samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy;
 4. wprowadzenie nowej sankcji podatkowej.

Przesyłki pocztowe z krajów trzecich: co się zmieni dla odbiorcy paczki

Celem zmian w ustawach normujących opodatkowanie dochodu jest umożliwienie podatnikom odliczania od dochodu (przychodu) wydatków związanych z nabyciem zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego, wykorzystywanych do przekazywania danych do systemu poboru opłaty elektronicznej KAS.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., przy czym niektóre przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz z dniem 31 października 2021 r.

Źrodło: prezydent.pl

Zmiany w VATVATMiejsce świadczenia VATWNT i WDT