Pobierz e-pity 2020

Miejsce świadczenia VAT

Nieodpłatne przekazanie bonów bez VAT

Nieodpłatne przekazanie nagród (bonów) kontrahentom nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup tych nagród (bonów), ponieważ ...

Nieodpłatne przekazanie bonów bez VAT

Brexit a prawo do emerytury lub renty

31 stycznia 2020 r. był ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii w UE. Czy osoby, które pracowały w Wielkiej Brytanii i w Polsce mogą ubiegać się o emeryturę lub rentę z ZUS lub z brytyjskiej instytucji ubezpieczeniowej na dotychczasowych zasadach?

Brexit a prawo do emerytury lub renty