Miejsce świadczenia VAT

Pakiet e-commerce - założenia zmian

Postępująca cyfryzacja zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa wpływa na oczekiwania i zachowania konsumentów, zasady konkurencji rynkowej, powstanie nowych modeli biznesowych, w tym na rozwój handlu elektronicznego ...

Pakiet e-commerce - założenia zmian

Przesyłki pocztowe z krajów trzecich: co się zmieni dla odbiorcy paczki

Obowiązujące od 1 lipca 2021 r. zmiany w handlu e-commerce dotyczą również rozliczania przesyłek z krajów trzecich. W Polsce import towarów w przesyłkach pocztowych zakupionych na drodze zamówienia wysyłkowego bez względu na wartość towaru był opodatkowany podatkiem VAT, chyba że były to towary korzystające ze zwolnienia na podstawie odrębnych przepisów. Teraz od 1 lipca 2021 roku zmieni się ...

Przesyłki pocztowe z krajów trzecich: co się zmieni dla odbiorcy paczki

Nowy Portal Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

Działa już nowy Portal Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, za pomocą którego można przesłać m.in. zgłoszenia INTRASTAT. PUESC jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących obrót towarowy z zagranicą. Zapewnia dostęp do e-usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności ...

Nowy Portal Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych