INTRASTAT 2022. Będą zmiany w deklaracjach wywozu

Iwona Maczalska

Od stycznia 2022 roku zmianie ulegną zasady wypełniania zgłoszeń INTRASTAT dla wywozu. Chodzi o informację o kraju pochodzenia towarów.

» Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2021 roku

1 styczna 2022 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej. Za sprawą rozporządzenia od nowego roku na podatników zobowiązanych do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT, zostanie nałożony dodatkowy obowiązek informacyjny.

INTRASTAT 2022

Źródło: shutterstock

Deklaracje INTRASTAT 2022. Co się zmieni?

W myśl zmian od 1 stycznia 2022 informację o kraju pochodzenia towarów będzie trzeba podawać również w zgłoszeniach INTRASTAT dotyczących wywozu, a nie jak ma to miejsce obecnie – wyłącznie w zgłoszeniach przywozu.

Jak informuje urząd celno-skarbowy ,, Niezależnie od powyższego, chcąc z wyprzedzeniem przygotować rynek do przedmiotowej zmiany, już od 1 lipca 2021 roku została (red.) zapewniona prawna i techniczna możliwość podawania ww. informacji w zgłoszeniach INTRASTAT. Program ist@t do generowania zgłoszeń INTRASTAT oraz formularz zgłoszenia INTRASTAT, dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zostały (red.) dostosowane do wprowadzanej zmiany”.

» Gdzie należy składać deklaracje INTRASTAT?

Kody państw niezbędne do wypełnienia deklaracji INTRASTAT

Wskazywanie kraju pochodzenia towarów odbywa się za pośrednictwem kodu kraju pochodzenia. Osoby mające problem ze wskazaniem właściwego kodu mogą skorzystać z instrukcji zamieszczonej na stronie puesc.gov.pl. Zgodnie z nią ,, Należy wpisać dwuliterowy kod kraju, zgodnie z wykazem kodów, w którym towar został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany. Towar, w produkcję którego zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej, obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. Jeżeli kraj pochodzenia nie jest znany, należy podać kod kraju członkowskiego Unii Europejskiej będącego krajem wysyłki towarów”. Cała instrukcja dostępna jest tutaj.

Aktualnie obowiązujące kody państw INTRASTAT

Kody państw INTRASTAT

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Miejsce świadczenia VAT