Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2021 roku

Iwona Maczalska

Wydano projekt rozporządzenia określającego progi statystyczne INTRASTAT dla przywozu i wywozu, jakie będą obowiązywały w 2021 roku. Sprawdź, czy progi INTRASTAT zmienią się w 2021 roku.

25 września 2020 roku wydano projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021. Na podstawie rozporządzenia ustala się progi statystyczne intrastat (podstawowe i szczegółowe) dla przywozu i wywozu na 2021 rok. Projekt uzyskał już podpis Prezesa Rady Ministrów.

Intrastat 2021

Źródło: shutterstock

Jakie progi INTRASTAT w 2021 roku?

W myśl projektu rozporządzenia Rady Ministrów progi statystyczne INTRASTAT od stycznia 2021 roku pozostaną na niezmienionym poziomie. W myśl rozporządzenia ,,Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg podstawowy, o wartości 4 000 000 zł w przywozie lub 2 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT. Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg szczegółowy o wartości 65 000 000 zł w przywozie lub 108 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT”.

Oznacza to, że od stycznia 2021 roku progi statystyczne wynosić będą:

1. Próg podstawowy:

  • w przywozie 4 000 000 zł,
  • w wywozie 2 000 000 zł,

2. próg szczegółowy:

  • w przywozie 65 000 000 zł,
  • w wywozie 108 000 000 zł.

Kiedy będzie trzeba składać deklaracje INTRASTAT?

W celu ustalenia progu na 2021 r. obroty przekroczyć będą musiały wspomniane powyżej progi statystyczne w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym (obowiązek sprawdzania obrotów dwa lata z rzędu). Podmioty, które przekroczą wskazany próg w roku sprawozdawczym 2020 lub 2021 będą zobowiązane do wypełnienia i złożenia deklaracji INTRASTAT.

Taka sama sytuacja będzie miała miejsce zarówno w przypadku progów szczegółowych podstawowych, jak i szczegółowych.

Inne podatki