Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od lipca 2022 r. nowy formularz VAT-R

Ewelina Czechowicz

Od 1 lipca 2022 r. zacznie obowiązywać nowa wersja formularza rejestracyjnego i aktualizacyjnego VAT-R. Co się zmieni i dla kogo?

Od lipca 2022 r. składając VAT-R trzeba będzie skorzystać z nowego wzoru formularza. Nowa wersja druku została przygotowana głównie z uwagi na wprowadzenie nowej kategorii podatnika. Nowy druk ma uprościć formalności przede wszystkim podatnikom zagranicznym, którzy będą mogli skorzystać z formularza w języku angielskim.

Obowiązek złożenia zgłoszenia VAT-R

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2022 r. poz. 931, podmioty prowadzące działalność gospodarczą przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT mają obowiązek złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego. Wzór tego oświadczenia został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu. Aktualnie do końca lipca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 9.3.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 430).

Grupa VAT jednak od stycznia 2023 r.

Już od lipca  miały zaczać obowiązywać pozwalające na tworzenie tzw. grup VAT. Uchwaloną właśnie przez Sejm ustawą przesunięto jednak termin "powołania do życia" tego instrumentu na 1 stycznia 2023 r. - przy okazji wprowadzając kilka zmian. 

Grupa ta to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako jeden podatnik podatku VAT. Najważniejszą cechą grupy VAT jest unifikacja wszelakich czynności wykonywanych przez każdego jej członka „na zewnątrz” (zarówno sprzedaż, jak i zakupy) jako czynności całej grupy oraz praktyczne „wyrzucenie” poza zakres czynności opodatkowanych VAT czynności dokonywanych między członkami (wewnątrz grupy).  Dostosowanie formularza do instytucji grupy VAT to konieczność. Z uwagi na fakt, że grupa VAT będzie stanowiła odrębnego podatnika VAT, to musi mieć możliwość właściwego zarejestrowania.

Zmiany w VAT-R od lipca 2022 r.

Źródło: shutterstock

Opodatkowanie VAT uslug finansowych

Zgodnie z art. art. 43 ust. 22-24 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy świadczący usługi finansowe mogą od stycznia 2022 r. od zadecydować o ich opodatkowaniu podatkiem VAT w miejsce standardowego i niemającego alternatywy zwolnienia od podatku. Warunkiem stosowania opodatkowania usług finansowych jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania tych usług, brak jednak delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia zawierającego wzór takiego zawiadomienia. Minister Finansów postanowił ułatwić podatnikom skorzystanie z powyższej opcji. W nowym druku VAT-R znajdzie się możliwość jej wyboru poprzez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego.

Zgłoszenie VAT-R w języku angielskim 

Nowy formularz VAT-R dla ułatwienia obowiązków rejestracyjnych przez osoby nieposługujące się językiem będzie zawierał tłumaczenie wszystkich pól na język angielski.

Zmiany w VATMiejsce świadczenia VATVATPodatki 2022KsięgowośćZakładanie firmy