Nowy VAT-R od 1 lipca 2021 w związku z wejściem w życie pakietu e-commerce

Ewelina Czechowicz

W związku ze zmianami w tak zwanym pakiecie VAT e-commerce, od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Co się zmieni?

Nowa wersja VAT-R 

Nowa wersja druku znajduje się w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązywał formularz w wersji VAT-R(15).

Nowy wzór VAT-R od 1 lipca 2021 r.

Źródło: shutterstock

Nowy pakiet vat e-commerce

W nowej wersji formularza VAT-R wprowadzono następujące zmiany:

  • w miejsce okoliczności określającej obowiązek podatkowy wskazanej w polu 36 wprowadzono okoliczność wynikającą z dodanego w art. 96 ustawy ust. 1a w brzmieniu: „dostawca nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju”;
  • w polu 37 dodano nową okoliczność tj. „podatnik będzie ułatwiał dostawy, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy”;
  • w polu 38 dodano nową okoliczność tj. „podatnik będzie ułatwiał dostawy i świadczenia, o których mowa w art. 109b ust. 1 ustawy”;
  • dostosowano formularz do zmian spowodowanych zmianą w numeracji pól (następstwo dodania pola 38).

 

Nowe rozporządzenie ma zacząć obowiązywać razem z nowelizacją ustawy o VAT, czyli w dniu 1 lipca 2021 r.

Treść rozporządzenia można znaleźc tu: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Zmiany w VATVAT