PIT za 2020: Coraz mniej czasu na rozliczenie. Sprawdź, czy skorzystałeś z przysługujących Ci ulg

Ewelina Czechowicz

Kończy się czas na rozliczenie podatków za 2020 rok. Podatnicy muszą dokonać rozliczenia do 30 kwietnia 2021 r. Jeśli podatnik nie zrobi nic, z automatu zostanie zatwierdzone zeznanie przygotowane w usłudze "Twój e-PIT". Jeśli jednak chcesz skorzystać z ulg podatkowych, musisz samodzielnie uzupełnić dane. Z programem e-pity, to proste.

Od 15 lutego 2021 r. trwa akcja „Twój e-PIT”, podatnicy mogą samodzielnie się rozliczyć, wtedy mają możliwość skorzystania z wielu ulg, które mogą znacząco wpłynąć na ich zeznanie podatkowe, obniżając podatek do zapłaty. Wypełniając samodzielnie zeznanie można też wybrać organizację, której zostanie przekazany 1% podatku. W sytuacji kiedy podatnik, nie decyduje się na rozliczenie, i automatycznie akceptowane jest zeznanie w usłudze „Twój e-PIT”, nie ma możliwości skorzystania z wszystkich ulg, a OPP jest ta sama, której rok temu został przekazany przez podatnika 1 % podatku. Dlatego warto sprawdzić swoje rozliczenie zanim zostanie ono automatycznie przekazane do urzędu skarbowego.

Pit za 2020 r. Sprawdź czy skorzystałeś z wszystkich ulg
Źródło: shutterstock.com

Ulgi podatkowe w PIT za 2020 r.

Podatnicy, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulg podatkowych powinni rozważyć samodzielne wypełnienie deklaracji za 2020 r. Nasz program pozwala też w intuicyjny sposób sprawdzić prawidłowość zeznania przygotowanego w usłudze „Twój e-PIT”.

W swoim zeznaniu podatkowym podatnicy mogą skorzystać z szeregu ulg. Wyróżniamy dwa rodzaje odliczeń, ulgi odliczane od dochodu oraz ulgi odliczane od podatku. Z jakich ulg mogą skorzystać zatem podatnicy? Podatnicy mogą skorzystać z ulg odliczanych od dochodu na postawie art. 26 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ulg odliczanych od podatku.

Wpłaty na IKZE

Jedną z ulg są wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W celu udokumentowania prawa do korzystania z tej ulgi podatnicy muszą posiadać:

1) umowę o prowadzenie IKZE lub inny dokument potwierdzający prowadzenie takiego konta (np. stosowne zaświadczenie banku),

2) dokumenty potwierdzające dokonywanie wpłat na konto.

Podatnik, który założył konto IKZE może dokonywać odliczenia podatkowego w przypadku, gdy:

 1. Rozlicza się na  zasadach ogólnych według skali podatkowej  (17 i 32%),
 2. Rozlicza się według  podatku liniowego  (19%),
 3. Korzysta z opodatkowania w formie  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

Ulga rehabilitacyjna

Odliczeniu od dochodu podlegają także  wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. 

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

 1. cele rehabilitacyjne oraz
 2. cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą  zarówno osoby niepełnosprawne, jak i przez osoby, na których utrzymaniu pozostawały w 2020 roku  osoby niepełnosprawne.

Wydatki na samochód w uldze rehabilitacyjnej

Ulga internetowa

W PIT można też odliczyć od dochodu wydatki  poniesione z tytułu użytkowania internetu, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Jest to tzw. ulga internetowa.

Ulgę na internet można odliczyć tylko w dwóch następujących po sobie latach, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. W przypadku podatnika, który korzysta z ulgi w całości i posiada kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Stąd rocznie różnica w zapłaconym podatku u podatnika korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 134,90 zł.

Ulga internetowa w PIT za 2020 r.

Darowizny

W swoim zeznaniu rocznym za 2020 r. warto też uwzględnić  dokonane darowizny. Maksymalna kwota odliczenia takich darowizn to 6% dochodu podatnika. Dotyczy to darowizn przekazywanych na trzy cele:

 1. na cele pożytku publicznego
 2. na cele kultu religijnego,
 3. na cele krwiodawstwa.

Ulga podatkowa za oddanie osocza

Darowizny mogą być odliczane od dochodu, tylko jeżeli są udokumentowane:

 1. w przypadku darowizn pieniężnych konieczne jest posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (nie podlegają odliczeniu darowizny w gotówce),
 2. w przypadku darowizn innych niż pieniężna (z wyłączeniem darowizn na cele krwiodawstwa) konieczne jest posiadanie dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu,
 3. w przypadku darowizn na cele krwiodawstwa konieczne jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej przez krwiodawcę krwi lub jej składników.

Ulga  prorodzinna

Ulga prorodzinna jest zdecydowanie najchętniej wykorzystywana przez  rodziców. W 2021 roku po raz kolejny rodzice mogą rozliczyć ulgę prorodzinną w swoim zeznaniu PIT za 2020 rok. Prawo do zastosowania ulgi uzależnione jest od limitu dochodów rodziców w przypadku tych, którzy posiadają jedno dziecko oraz liczby posiadanych dzieci. Z ulgi prorodzinnej może skorzystać podatnik, który wychowywał w 2020 roku jedno dziecko, pod warunkiem, że:

 • jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł – w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i małżonka),
 • jego dochody nie przekroczyły 112 tys. zł w roku podatkowym – w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Ulga termomodernizacyjna umożliwia  dokonanie odliczenia poniesionych wydatków związanych z inwestycją termomodernizacyjną (m.in. w fotowoltaikę) w 2020 roku. Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, czy urządzeń, a także wydatków poniesionych na usługę montażu związaną ze zrealizowaną w 2020 roku inwestycją fotowoltaiczną (termomodernizacyjną) w swoim domu jednorodzinnym. Szczegółową listę wydatków termomodernizacyjnych, jakie można odliczyć w rozliczeniu PIT 2020, zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). W wykazie znaleźć można zarówno materiały budowlane, urządzenia oraz usługi podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Odliczenie darowizny na walkę z COVID-19

W 2020 r. pojawiła się nowa ulga, która pozwala na odpisanie od podatku darowizn przekazanych na walkę z Covid-19. Podatnicy którzy ich dokonali, w zeznaniu podatkowym za 2020 r. będą mogli dokonać odliczeń tych darowizn, które przekazali w ramach wspierania walki z koronawirusem w okresie stanu epidemii.

W związku z epidemią  można dokonać odliczenia:

 1. darowizny przekazywane na walkę z przeciwdziałaniem Covid-19,
 2. darowizny sprzętu komputerowego,
 3. darowizny związane z oddaniem osocza. 

Opisany powyżej katalog ulg podatkowych pozwala istotnie obniżyć kwotę należnego fiskusowi podatku. Dlatego też warto z nich skorzystać i uwzględnić w zeznaniu podatkowym.

Twój e-PITOdliczenia w PITKorekta PITWspólne rozliczenie PITPIT-36PIT-37Podatek PITPIT-11Rozliczenie roczne