Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Darowizny na cele kultu religijnego w PIT za 2020 r.

Ewelina Czechowicz

Jedną z kategorii darowizn, które można odliczyć od podstawy opodatkowania są darowizny na cele kultu religijnego. Jaką kwotę i jak odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2020 r. darowizny dokonane na rzecz kultu religijnego? - tłumaczymy

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Pojęcie kultu religijnego

Ustawodawca nie definiuje w ustawie podatkowej pojęcia kultu religijnego, przyjmuje się jednak, że celem kultu religijnego jest przeznaczenie środków na działania dotyczące praktyk, uroczystości i obrzęd&ów religijnych, a zatem również przedmiotów, które tym czynnościom służą. Podatnicy, którzy w 2020 r. dokonali darowizn na rzecz kultu religijnego i posiadają potwierdzenie dokonanych darowizn mogą je rozliczyć w zeznaniu rocznym za 2020 r. Dokonując darowizn przeznaczonych na cele kultu religijnego należy pamiętać o tym, że są one odliczane od podstawy opodatkowania. Kwota darowizn przekazanych w pieniądzu nie może stanowić więcej niż 6 % przychodu darczyńcy. Ten sam próg określony został dla darowizn na cele, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, dotyczy on również honorowych dawców krwi i osocza.

darowizna na cele kultu religijnego w pit za 2020
Źródło: shutterstock.com

Odliczyć można tylko darowiznę udokumentowaną

Dokonując darowizny na cele kultu religijnego, trzeba pamiętać o jej właściwym udokumentowaniu. Najprostszym sposobem jest dokonanie przelewu na rachunek obdarowanego. W przypadku, kiedy przedmiotem darowizny nie są pieniądze, trzeba zadbać o dokumenty potwierdzające wartość darowizny. Taki dokument musi zawierać też dane obdarowanego oraz potwierdzenie, że obdarowany darowiznę przyjął.

Odliczenie nielimitowanych darowizn kościelnych

Obok limitowanych darowizn na cele kultu religijnego podatnik może również odliczać, bez 6% limitu, inne darowizny kościelne. Muszą one wynikać z określonych przepisów, a darowizna musi być przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów i kościelnych osób prawnych.

Aktualnie nielimitowanej darowizny można dokonać na rzecz:

 1. Kościoła katolickiego,
 2. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 3. Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze – szczególne wymagania

W przypadku darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze należy zadbać o to, aby obok pokwitowania otrzymać też sprawozdaniem o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które obdarowany musi przekazać darczyńcy w okresie dwóch lat od otrzymania darowizny. Działalność charytatywno-opiekuńcza na którą można przekazać nielimitowane darowizny to:

 1. prowadzenie zakładów dla osób potrzebujących opieki;
 2. prowadzenie zakładów leczniczych oraz aptek;
 3. organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
 4. organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności;
 5. prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk;
 6. udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży;
 7. krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
 8. przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Rozliczenie darowizny w PIT

Odliczenia darowizn dokonuje się zwykle w zeznaniu rocznym – PIT-36 lub PIT-37. Należy tego dokonać przez dołączenie załącznika PIT/O i wypełnienie części B i D tego załącznika (informacja o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych). PIT/O zawiera jednak miejsce na wykazanie jedynie dwóch darowizn, w przypadku gdyby było to niewystarczające, należy wypełnić kolejny załącznik PIT/O, wykazując w nim jedynie identyfikator podatkowy, numer załącznika oraz brakujące dane o darowiźnie.

Rozliczenie roczneDarowizna i spadekOdliczenia w PITPIT-37