Dla kogo ulga internetowa w 2022 roku?

Iwona Maczalska

W rozliczeniach PIT za 2021 rok nadal funkcjonuje ulga internetowa. Kto i na jakich zasadach odliczy ulgę internetową w PIT za 2021 rok? Wyjaśniamy.

» Czy korzystanie z ulgi internetowej wiele lat temu uniemożliwia odliczenie jej w PIT 2022?

» Jak sprawdzić, czy odliczało się ulgę na Internet w rozliczeniu PIT w przeszłości? 

W 2022 roku ulga internetowa nadal znajduje się na liście ulg podatkowych, z jakich można skorzystać rozliczając PIT za 2021 rok. Limity stosowania ulgi oraz ograniczenia w wydatkach, jakie można odliczyć w ramach ulgi internetowej spowodują, że w 2022 roku skorzystają z niej nieliczni.

Ulga internetowa w PIT 2021

Źródło: shutterstock

Ulga internetowa - kto z niej skorzysta w 2022 roku?

W myśl obowiązujących przepisów ustawy o PITulgi internetowej skorzystać można wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach, pod warunkiem, że w  okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał jeszcze z tego odliczenia. Jest to duże ograniczenie dla podatników. Oznacza to bowiem, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie rozliczeniach PIT, za dwa kolejne lata. Jeżeli więc podatnik dotychczas nie korzystał jeszcze z odliczenia ulgi internetowej i w 2022 roku zrobi to po raz pierwszy – ulgę internetową będzie mógł rozliczyć wyłącznie w bieżącym (2022 roku), jak i w przyszłym – 2022 roku. 

Jeżeli jednak podatnik dokonywał już dwukrotnego odliczenia ulgi internetowej, nawet jeśli miało to miejsce wiele lat temu – nie ma możliwości ponownie skorzystać z ulgi internetowej. Nadal bowiem obowiązują podatnika zasady odliczania ulgi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach. 

Nie każdy wydatek odliczysz w ramach ulgi internetowej

Skorzystaniu z ulgi nie ułatwiają również ograniczenia w wydatkach, jakie można odliczyć w PIT 2021 w ramach ulgi internetowej. Choć teoretycznie wszystkie wydatki ściśle związane z korzystaniem z sieci internet (za pomocą urządzeń mobilnych tj. telefony komórkowe, czy laptopy), podlegają odliczeniu w ramach ulgi internetowej, to podatnik liczyć musi się z pewnymi ograniczeniami. W ramach ulgi internetowej nie odliczy m.in. wydatków poniesionych na instalację sieci internet w domu, czy obsługę techniczną.

Wątpliwości budzą również tzw. ,,pakiety usług”. W przypadku posiadania umowy na ,,Internet plus telefon” bądź ,,Internet plus telewizja” sprawa jest bardziej skomplikowana. Aby skorzystać z ulgi internetowej w tym przypadku w umowie z dostawcą, powinny być wyszczególnione dokładne wydatki poniesione na użytkowanie internetu, oraz osobno na użytkowanie telefonu bądź telewizji. W przypadku braku takiego podziału podatnik nie może samodzielnie dokonać podziału wydatków i odliczyć ich w PIT w ramach ulgi internetowej. 

Odliczenia w PITRozliczenie rocznePIT-37PIT-36HOT