Jak sprawdzić, czy odliczało się ulgę na Internet w rozliczeniu PIT w przeszłości?

Iwona Maczalska

Podatnicy w 2021 roku nadal mogą odliczać ulgę internetową w PIT. Mają oni jednak wątpliwości, co do ich prawa do odliczenia ulgi w bieżącym roku. Nie pamiętają bowiem, czy w rocznych rozliczeniach PIT za lata poprzednie, dokonywali już odliczenia ulgi internetowej. W jaki sposób podatnik może sprawdzić, czy rozliczał już ulgę internetową w swoim PIT?

» Dla kogo ulga internetowa w 2021 roku?

Zgodnie przepisami ustawy o PIT wśród ulg i odliczeń, z jakich w 2021 roku mogą skorzystać podatnicy, znajduje się ulga internetowa. Jest ona jednak ulgą specyficzną. Można ją bowiem odliczać wyłącznie dwa razy, w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy ulga była odliczana ostatni raz 10. czy 15. lat temu. W jaki sposób podatnik może sprawdzić, czy korzystał w przeszłości z ulgi internetowej?

Ulga internetowa w PIT za 2020 rok
Źródło: shutterstock.com

Nie pamiętasz, czy odliczałeś ulgę na internet? Odszukaj kopię swoich zeznań PIT

Jedną z możliwości, która od razu przychodzi na myśl podatnikowi jest sprawdzenie, czy miało miejsce odliczenie ulgi internetowej, w kopiach deklaracji PIT wysłanych do urzędu skarbowego w przeszłości, a w szczególności przejrzenie załączników PIT/O zawierających informacje o odliczanych ulgach.

- ,,Ulga za internet ujęta jest w załączanym do zeznania podatkowego formularzu PIT/O. Żeby ustalić, czy na przestrzeni ostatnich lat skorzystaliśmy już z ulgi należy sięgnąć do wcześniejszych rozliczeń. Będzie to proste w przypadku kiedy rozliczamy się elektronicznie. Wówczas istnieje możliwość wygenerowania zeznania podatkowego za poprzednie lata wraz z załączonym do niego drukiem PIT/O. W przypadku kiedy dokumentów elektronicznych nie posiadamy lub zaginął nam egzemplarz papierowy zeznania złożony w urzędzie, możemy wystąpić do Urzędu Skarbowego o wydanie kopii naszych zeznań z poprzednich lat. Należy wówczas wypełnić specjalny wniosek i złożyć go w urzędzie. Wydanie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem jest odpłatne - 5 zł za każdą stronę." - tłumaczy Sonia Konieczniak, adwokat Kancelarii Sonia Konieczniak.

Niestety poszukiwanie kopii deklaracji PIT będzie z pewnością bardzo czasochłonne. Część podatników mimo wszystko może mieć problemy z pozyskaniem kopii deklaracji PIT z odległych lat podatkowych. Co w takiej sytuacji robić?

» Czy korzystanie z ulgi internetowej wiele lat temu uniemożliwia odliczenie jej w PIT 2021?

Nie masz kopii deklaracji PIT z lat poprzednich? Urząd Skarbowy Ci pomoże

Z zapytaniem, gdzie znaleźć informację o rozliczeniu ulgi internetowej w przeszłości, redakcja PIT.pl zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej. Jak twierdzi KIS – najszybszym sposobem uzyskania pewnej informacji o odliczaniu konkretnej ulgi w deklaracjach PIT z przeszłości, jest odbycie osobistej wizyty z dowodem osobistym w urzędzie skarbowym. Pracownicy urzędu bez problemu bowiem, na podstawie swojej bazy danych zweryfikują, czy podatnik odliczał już ulgę internetową w przeszłości, i podpowiedzą, czy ma prawo do jej odliczenia w tegorocznym rozliczeniu PIT za 2020 rok.

Zapytaj swój urząd skarbowy

Odliczeniu od dochodu podlegają poniesione przez podatnika wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet. Odliczenie z tego tytułu jest limitowane i nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

W zakresie rozliczeń podatkowych podatnik zawsze może zwrócić się do urzędu skarbowego o zasięgnięcie informacji w swojej indywidualnej sprawie - wyjaśnia Radosław Hancewicz, Rzecznik prasowy podlaskiej KAS.

Nie rozliczaj pochopnie ulgi internetowej

Jeżeli podatnik nie jest pewien, czy korzystał już z ulgi internetowej w latach ubiegłych, a nie ma możliwości odbycia osobistej wizyty w urzędzie skarbowym, powinien odstąpić od odliczenia tej ulgi w rocznych zeznaniach PIT za 2020 rok. Przypominamy, że za dane podatkowe przekazane w rocznych rozliczeniach PIT do urzędu skarbowego, odpowiada podatnik. To na nim ciąży odpowiedzialność podatkowa i skarbowa za błędnie wypełnione zeznanie podatkowe.   

Odliczenia w PITRozliczenie rocznePIT-37PIT-36