ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2017

PIT/UZ: zwrot ulgi na dziecko


Deklaracje podatkowe za 2017 r. nie wymagają składania załącznika PIT/UZ, który był wymagany jeszcze za rok 2014. Obecnie całość informacji na temat zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko wprowadzić nalezy wyłącznie do odpowiedniej deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

Gdy kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu również tej nieodliczanej nadwyżki.

Kwota, o której zwrot dodatkowo podatnik może się ubiegać od organów skarbowych nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne  oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 podatnika, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L, lub PIT-28 (jeżeli podatnik składa takie zeznania).

W przypadku odliczenia przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu:

  • rodzicom,
  • opiekunom prawnym dziecka,
  • rodzicom zastępczym

– do ustalenia wysokości składek, które stanowią górny limit zwrotu ulgi na dziecko, przyjmuje się łączną kwotę ich składek (czyli składki obojga małżonków się sumuje).
 

Zwrot kwoty niewykorzystanej dla rozliczających się

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, możliwe jest wykazanie zwrotu niewykorzystanej ulgi na jednej deklaracji. W przypadku rozliczenia osobno, tak samo jak w przypadku odliczanej ulgi, zwrot dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. O zwrot mogą wystąpić w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Załącznik PIT/O

W załączniku PIT/O wykazać należy wyłącznie kwoty ulgi na dziecko - w pełnej przysługującej podatnikowi wysokości. W załączniku nie wspomina się o wniosku o zwrot kwoty niewykorzystanej. Tę wykazać należy wyłącznie w deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 11-10-2016
  • data modyfikacji: 22-08-2017
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Ania (19-02-2018 21:21:38)
Temat: Macierzynski bez skladek a dodatkowa ulga na dziecko
Witam. Mam pit z zus bez skladek i dwojke dzieci czy moge skorzystac z dodatkowej ulgi do wysokosci podatku?
Autor: Beatras (03-01-2018 18:44:30)
Temat: ulga a działalność
W roku 2017 prowadziłam przez 3 miesiące działalność gospodarczą na ryczałcie i oprócz tego przez cały rok pracowałam na umowę o pracę. Przychód z działalności wyniósł 47...pokaż całą treść
W roku 2017 prowadziłam przez 3 miesiące działalność gospodarczą na ryczałcie i oprócz tego przez cały rok pracowałam na umowę o pracę. Przychód z działalności wyniósł 47 100 zł. Mam jedno dziecko, czy mogę odliczyć ulgę na dziecko?zwiń
Autor: AN (25-04-2017 19:08:05)
Temat: podatek
Co należy zaznaczyć lub wpisać w PIT aby uzyskać całą ulgę na dzieci
Autor: Monia1708 (06-02-2017 13:26:01)
Temat: ulga
Witam. Pracowałam do maja.od połowy maja przebywam na urlopie wychowawczym bezpłatnym.Jak odliczyć całą ulgę na 2 dzieci żeby dostać cały zwrot przysługującej
Autor: edward (07-01-2017 16:44:23)
Temat: pit o w rozliczeniu pit 36
mam dwoje dzieci i niepracującą żonę jestem na małym zusie gdzie powinno być wstawiona kwota dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz