Rozliczenie najmu prywatnego za 2022 rok na dwóch deklaracjach: PIT-28 oraz PIT-36

Iwona Maczalska

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład sprawiają, że podatnicy opłacający ryczałt za najem w 2022 roku mogą rozliczyć się z fiskusem wg wybranej formy opodatkowania lub zmieniając ją na zasady ogólne. Stąd podatnik może jeszcze wybrać z jakiej formy opodatkowania skorzysta rozliczając przychody z najmu za 2022 rok.

» Jak rozliczyć najem za 2022 r. - ryczałt czy zasady ogólne?

Rozliczenie najmu na druku PIT-28 bądź PIT-36

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ramach Polskiego Ładu rok 2022 był ostatni, w którym podatnicy mogli opodatkować najem prywatny na zasadach ogólnych. Począwszy od stycznia 2023 jedyną możliwą formą opodatkowania najmu jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To jednak nie jedyna zmiana związana z najem prywatnym. W 2023 roku podatnik będzie miał również możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania dochodów (przychodów) osiągniętych w 2022 roku. Zrobi to już w sezonie rozliczeń PIT.

Ryczałt od najmu prywatnego na PIT-28

W myśl obowiązujących przepisów prawa wszystkie przychody z najmu prywatnego, opodatkowane ryczałtem, należy rozliczyć za pośrednictwem deklaracji PIT-28. Na wspomnianej deklaracji rozliczamy również przysługujące podatnikowi (ryczałtowcowi) ulgi i odliczenia.

Podejmując się rozliczenia w 2023 roku warto pamiętać, że podatnik ma więcej czasu na rozliczenie. Za sprawą Polskiego Ładu już od 2023 roku ostateczny termin złożenia PIT-28 w urzędzie skarbowym przypada 30 kwietnia (2 maja w 2023 roku), a nie jak miało to miejsce dotychczas 28 lutego. Bez zmian pozostał jednak termin zapłaty należnego podatku.

Rozlicz najem na PIT-36 lub PIT-28

Źródło: shutterstock

Przychody z najmu za 2022 rok również na PIT-36

W tym roku po raz ostatni podatnicy mają możliwość rozliczenia najmu na zasadach ogólnych i złożenia druku PIT-36. Zmiany w ramach Polskiego Ładu pozwalają podatnikom, którzy wszystkie przychody zdecydowali się opodatkować na zasadach ogólnych na złożenie deklaracji PIT-36 bez zmian. Z kolei podatnicy opłacający ryczałt w ciągu 2022 roku mają możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania i rozliczenia uzyskanych z najmu dochodów na druku PIT-36. Oznacza to, że podatnicy, którzy uznają, że w ich przypadku opodatkowanie najmu prywatnego w 2022 roku, będzie bardziej korzystne na zasadach ogólnych niż ryczałtem, mogą nadal zmienić formę opodatkowania, składając najpóźniej do 2 maja deklarację PIT-36.

,,Opłacać się będzie to tym podatnikom, którzy w związku z najmem ponosili koszty np. dokonali remontu mieszkania. Podatnik który zdecyduje się na skale podatkową i jego przychody będą mieściły się w pierwszym progu podatkowym zapłaci 12 % PIT od dochodu. Po odliczeniu znacznych kosztów może to być bardziej opłacalne niż 8,5 % ryczałt od najmu. Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne pozwoli też na skorzystanie z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł, co nie miało miejsca w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego. Dlatego też podatnicy którzy mają tylko przychody z najmu i nie przekraczają one 30 000 zł mogą na tej zmianie wiele zyskać. Otrzymają oni zwrot zapłaconych fiskusowi zaliczek w trakcie 2022 roku" – mówi Ewelina Czechowicz ekspert PIT.pl

"Taka zmiana będzie korzystna dla podatnika który np. w ciągu ostatnich miesięcy wynajmował mieszkanie i uzyskiwał do 2500 zł przychodu z najmu w ciągu miesiąca. Miesięczne zaliczki opłacane w tym przypadku wynosiły 213 złotych. Podatnik który osiągnął tylko przychody z najmu ma więc prawo do zwrotu kwoty 2 343 złotych za 2022 rok” – wyjaśnia Ewelina Czechowicz.

» PIT od dochodów uzyskanych z najmu prywatnego według skali podatkowej.

Najem prywatny za 2022 rok - skala czy ryczałt

Zanim podejmiemy decyzję o rozliczeniu przychodów (dochodów) z najmu prywatnego za 2022 rok na deklaracji PIT-36 bądź PIT-28, warto dobrze przeanalizować swoją sytuację finansową. Wybór konkretnej formy opodatkowania niesie za sobą różne konsekwencje. Formy opodatkowania różnią się przede wszystkim stawką podatku.

W przypadku najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zastosowanie mają dwie stawki podatku:

 • 8,5% ryczałt, jeśli jego przychody z najmu nie przekroczą kwoty 100 tys. zł rocznie,
 • 12,5% ryczałt, jeżeli jego przychody z najmu są wyższe niż 100 tys. zł rocznie (ryczałt od najmu zgodnie ze stawką 12,5% płaci się od nadwyżki ponad 100 000 zł).

W przypadku opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych, od stycznia 2022 roku zastosowanie ma 12% stawka podatku PIT. Jest ona wyższa niżeli w przypadku pierwszej stawki ryczałtu (8,5%), lecz daje podatnikowi dodatkowe uprawnienia, których pozbawiony jest w przypadku opodatkowania ryczałtem. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

 

Forma opodatkowania najmu prywatnego

Zasady ogólne

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Stawka podatku

12% do kwoty 120 tys. zł rocznie. W przypadku przekroczenia 120 tys. zł rocznie - 10.800 zł plus 32%

nadwyżki ponad 120 tys. zł

8,5% do 100 tys. zł rocznie lub 12,5% powyżej 100 tys. zł rocznie

Podstawa opodatkowania

Dochód (tzn. przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, a więc różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami podatkowymi)

Przychód pomniejszonych o możliwe odliczenia

Forma zapłaty zaliczki

Tylko miesięcznie. Brak możliwości kwartalnej formy zapłaty w przypadku najmu prywatnego

Miesięcznie lub kwartalnie

Kwota wolna od podatku (30 000 zł)

TAK

NIE

Prawo do rozliczenia kosztów (remonty, ulepszenia)

TAK

NIE

Możliwość rozliczenia ulgi na dzieci

TAK

NIE

Rodzaj zeznania PIT

PIT-36

PIT-28

Termin rozliczenia PIT

2 maja 2023 r.

2 maja 2023 r.

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Wybierając formę opodatkowania najmu za 2022 rok warto pamiętać również o różnicy w katalogu ulg i odliczeń z jakich może korzystać podatnik rozliczający ryczałt bądź skalę. W przypadku podatnika rozliczającego najem prywatny na zasadach ogólnych sprawa jest prosta. Może on skorzystać z pełnego katalogu ulg i odliczeń, pod warunkiem posiadania konkretnych uprawnień do ich rozliczania.

Podatnik rozliczający najem prywatny na zasadach ryczałtu ma ograniczoną pulę ulg i odliczeń. Wśród dostępnych dla niego preferencji podatkowych, znajduje się możliwość odliczenia:

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
 • straty z działalności gospodarczej
 • darowizn przekazanych na cele m.in.: pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19,
 • ulgi rehabilitacyjnej
 • ulgi na Internet,
 • ulgi na termomodernizacyjnej
 • ulgi z tytułu wpłaty na IKZE,
 • ulgi abolicyjnej,
 • ulgi  mieszkaniowej na prawach nabytych, np. ulgi odsetkowej.

WynajemPIT-28PIT-36Formy opodatkowaniaRozliczenie roczneHOT