Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rozliczenie PIT 2020/2021 - do kiedy?

Katarzyna Sudaj 28.04.2020 10:16 (aktualizacja: )

Rozliczenie PIT to podstawowy obowiązek podatnika. Warto dowiedzieć się, do kiedy trzeba złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe za 2020 rok. Pomoże uniknąć to dodatkowych nieprzyjemności i w porę zaplanować działania.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

 

Termin składania rocznych deklaracji podatkowych to informacja szczególnie istotna z punktu widzenia podatników płacących podatek dochodowy od osób fizycznych. Będzie jednak zależał przede wszystkim od konkretnego rodzaju deklaracji, dlatego warto zdecydowanie wcześniej upewnić się, kiedy upływa. Samo złożenie deklaracji jest natomiast proste dzięki programom PIT i przygotowanym przez Ministerstwo Finansów narzędziom, takim jak usługa Twój e-PIT, więc nie powinno sprawić problemów nawet mniej doświadczonym użytkownikom. Złożenie zeznania w terminie pozwoli natomiast uniknąć odsetek za zwłokę i poważniejszej odpowiedzialności. Nie warto zwlekać do ostatniego momentu.

PIT 2020 rozliczany w 2021: do kiedy złożyć deklarację?

Złożyć PIT do odpowiedniego urzędu skarbowego należy w ściśle określonych terminach. Te będą jednak zależne od rodzaju składanej deklaracji:

W związku z tym, choć większość podatników tradycyjnie czas na rozliczenie podatku ma do końca kwietnia 2021 roku, zdecydowanie wcześniej muszą o to zadbać osoby, które rozliczają się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w przypadku rozliczenia PIT 2019, kiedy to, ze względu na działania podejmowane w celu przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa, dodatkowy miesiąc na składanie zeznań otrzymali podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, a także osoby uzyskujący przychody, od których muszą samodzielnie obliczyć i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy i rozliczający się na drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-39.

Termin rozliczenia PIT 2020/2021

Podatnika powinien interesować nie tylko ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej, ale również początek rozliczeń. PIT za 2020 rok można rozliczać pomiędzy 15.02.2021 oraz 30.04.2021 roku. Istnieje również możliwość przesłania deklaracji PIT wcześniej, pomiędzy 1.01.2021 a 15.02.2021. W takim przypadku termin rozliczenia zwrotu podatku zacznie swój bieg dopiero 15.02.2020 roku. 

Złożenie PIT a termin zwrotu podatku

Kolejną ważną datą z punktu widzenia podatnika jest termin zwrotu nadpłaty podatku (o ile pobrane w ciągu roku zaliczki okażą się wyższe od kwoty podatku na rozliczeniu podatkowym). Urząd Skarbowy ma:

  • 3 miesiące od dnia doręczenia formularza PIT w przypadku deklaracji złożonej w sposób tradycyjny (np. doręczonej osobiście lub listownie).
  • 45 dni od dnia złożenia PIT online.

Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, programów PIT czy systemu e-Deklaracje uzyskają więc zwrot podatku zdecydowanie szybciej. O tym, kiedy dokładnie środki trafią na ich konto, decyduje natomiast tempo pracy konkretnego urzędu skarbowego. Wciąż zwrot można również uzyskać przekazem pocztowym (lub w kasie urzędu, jeżeli podatnik złoży takie żądanie). Warto jednak mieć świadomość, że wydłuży to cały proces, dodatkowo kwota zwrotu zostanie również uszczuplona o koszty związane z realizacją przekazu pocztowego. W związku z tym, jeżeli chcesz złożyć swój PIT i jak najszybciej otrzymać zwrot nadpłaconego podatku, warto rozliczyć się online i wskazać numer konta bankowego.

Termin złożenia korekty PIT

Podatnicy mogą dostarczyć do urzędu skarbowego nie tylko deklaracje podatkowe, ale również ich korekty. W jej wyniku np. w trakcie kontroli urzędnicy będą brali pod uwagę informacje widniejące na korekcie deklaracji, a nie jej pierwotnej wersji. W takim przypadku również kluczowe znaczenie odgrywają terminy. Korektę należy składać w okresie 5 lat od zakończenia roku, w którym została złożona niezgodna z prawdą deklaracja podatkowa, ponieważ tyle wynosi okres przedawnienia. Warto zrobić to jednak jak najszybciej, zwłaszcza jeżeli wysokość podatku uległa zaniżeniu. Złożenie korekty w ciągu 6 miesięcy od terminu złożenia deklaracji i opłacenie zaległości w ciągu 7 dni od złożenia korekty pozwala na zastosowanie obniżonych odsetek podatkowych (o ile podatnik nie został wcześniej poinformowany o przeprowadzeniu kontroli lub nie było to wynikiem czynności sprawdzających). Jeżeli korekta zostanie złożona jeszcze przed terminem płatności podatku, podatnik nie będzie musiał natomiast obawiać się jakichkolwiek konsekwencji.

Automatyczne rozliczenie PIT poprzez Twój e-PIT

Sporym udogodnieniem dla podatników stała się przygotowana przez Ministerstwo Finansów usługa Twój e-PIT. Pozwala ona m.in. na automatyczne rozliczenie deklaracji PIT-37 lub PIT-38, PIT-36, PIT-28. Podatnik nie musi samodzielnie wypełniać rocznego zeznania. W systemie będą widoczne wszystkie dokumenty przesłane od płatników. Wystarczy zaakceptować rozliczenie lub wprowadzić w nim zmiany, dotyczące m.in. ulg i odliczeń od podatku czy wskazania organizacji pożytku publicznego, która otrzyma 1% podatku. Oczywiście nadal można również złożyć zeznania podatkowe PIT w inny sposób, posługując się np. programem e-pity, systemem e-Deklaracje lub dostarczając PIT za 2020 r samodzielnie do urzędu skarbowego.

W związku z tym niezłożenie zeznania PIT do 30 kwietnia 2021 roku będzie oznaczało automatyczną akceptację deklaracji rozliczonej w Twój e-PIT. Dzięki temu podatnik teoretycznie nie musi w ogóle pamiętać o tym obowiązku. Warto jednak nie pomijać tego kroku: przede wszystkim należy upewnić się, czy widniejące w systemie informacje odpowiadają stanowi faktycznemu i są kompletne. Po drugie, jeżeli okaże się, że suma pobranych w ciągu roku zaliczek jest niższa od kwoty podatku, konieczna stanie się dopłata, która również powinna trafić na mikrorachunek podatkowy do 30 kwietnia 2021 roku.

 

Należy mieć również świadomość, że korzystać z systemu Twój e-PIT mogą jedynie podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-36 (z wyłączeniem przedsiębiorców), PIT-28, PIT-37 i PIT-38. Pozostali nie powinni zapominać o obowiązku samodzielnego rozliczenia w inny sposób.

 

Rozliczenie roczneKoronawirus w PolscePIT-36PIT-37Odliczenia w PITTwój e-PIT