Polacy nie spieszą się z rozliczeniami PIT za 2021 rok

Katarzyna Sudaj

Ministerstwo Finansów poinformowało o 3,5 mln deklaracji podatkowych złożonych w systemie Twój e-PIT. Po pierwszym entuzjazmie rozliczeń rocznych z połowy lutego, w marcu wysłano o ¼ mniej PIT-ów niż w ciągu dwóch tygodni lutego.


Źródło: shutterstock.com

27 marca resort finansów ogłosił przekroczenie 3,5 mln e-PIT-ów, które podatnicy złożyli w usłudze Twój e-PIT, czyli zalogowali się do niej, uzupełnili (lub nie)wygenerowany przez system Krajowej Administracji Podatkowej PIT-37 (lub inne) i zaakceptowali rozliczenie.

Źródło: Twitter MF

Jeśli jednak przypomnieć sobie, że już 2 marca Ministerstwo Finansów świętowało 2 mln złożonych zeznań w Twój e-PIT, to okazuje się, że dynamika rozliczeń w tej usłudze spadła bardzo mocno - aż trzykrotnie:

  • 2 tygodnie lutego (od 15 lutego do 2 marca) – 2 mln e-PIT.
  • 4 tygodnie marca (od 2 do 27 marca) – dodatkowe 1,5 mln e-PIT.

Polacy rozliczają głównie PIT-37 w Twój e-PIT. Złożono 2 mln zeznań z 23 mln udostępnionych

Fakt, że zachęcanie do rozliczeń w rządowej usłudze Twój e-PIT daje rezultaty, bo cieszy się ona jeszcze większą popularnością niż w 2021 roku. Szef KAS Magdalena Rzeczkowska podkreślała: - „Na naszym liczniku liczba 2 mln e-PITów wybiła szybciej niż w ubiegłym roku”. To wybuch wojny na Ukrainie i kryzys tym spowodowany skutecznie odciągnął podatników od tematyki rozliczeń rocznych.

Czas na wypełnienie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 jest do końca kwietnia, więc niby nie trzeba spieszyć się. Choć to zawsze ci, którzy liczą na zwrot podatku wypełniają PIT-y na początku okresu rozliczeniowego, czyli zwykle w połowie lutego, gdy otrzymają PIT-11 za 2021 rok od pracodawcy albo mogę te informacje odszukać w uruchamianej 15 lutego rządowej usłudze Twój e-PIT.

Kiedy zwrot podatku z PIT za 2021 rok?

Deklaracje PIT-28 za działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym lub ryczałt za najem prywatny zostały rozliczony do końca lutego br.

Kto ma niedopłatę podatku, nie spieszy się z rozliczeniem

Pozostali podatnicy czekają, bo mają podatek do zapłaty i będą zwlekać do ostatniego dnia czyli do 2 maja 2022 roku. Albo zlecili rozliczenie PIT do biura rachunkowego, a ta, księgowe zajęte natłokiem nowych obowiązków wynikających z Polskiego Ładu i innych terminów, dopiero będą zajmowały się rozliczeniem PIT.

PIT rozliczamy online, głównie akceptując gotowy Twój e-PIT lub nie robiąc nic

Ci podatnicy mogą złożyć PIT już teraz, a wpłatę brakującego podatku przekazać do US dopiero przed końcem kwietnia.

Czy podatnik staje się leniwy? Czy ufa fiskusowi?

Podsumowanie akcji Twój e-PIT 2021 pokazuje, że usługa Twój e-PIT ma jeszcze co gonić. Rok temu ponad 10 mln zeznań PIT tym sposobem trafiło do urzędów skarbowych. Teraz mamy ponad 3,5 mln a został już tylko miesiąc na rozliczenia. A skoro co roku liczba ta rosła:

  • 6,9 mln w pierwszym roku funkcjonowania czyli w 2019 roku,
  • 9 mln Twój e-PIT w 2020 r.,
  • 10,1 mln w 2021 r.

To pewnie KAS spodziewa się utrzymania wzrostu. Chyba, że podatnicy przyzwyczajeni do wygód w pełni zaufają fiskusowi i pozostaną bezczynni, pozwalając z końcem terminu rozliczeń automatycznie zaakceptować systemowi KAS wygenerowane komputerowe rozliczenia PIT-37 i PIT-38.

Rok temu ponad 4,3 mln deklaracji PIT-37 i PIT-38 zostało tak automatycznie zaakceptowanych.

Sprawdź, jak nie dać się „oszukać” na niższą ulgę na dzieci w Twój e-PIT

Warto zmaksymalizować swój zwrot podatku

Z rekomendowanym od wielu przez PIT.pl producentem programu do rozliczeń rocznych e-pity zalecamy sprawdzenie wygenerowanej przez systemy KAS deklaracji PIT. Po pierwsze – to podatnik odpowiada za poprawność rozliczenia, a nie automatyczny system komputerowy. To my musimy sprawdzić, czy uwzględniono wszystkie nasze dochody za 2021 rok.

Ale to też podatnik weryfikując dochody i koszty w takim rozliczeniu, może uzupełnić je o przysługujące mu ulgi i odliczenia np. wspólne rozliczenie z małżonkiem, ulgę termomodernizacyjną czy na leki oraz pełną kwotęulgi na dzieci (trzeba samodzielnie zaznaczyć w Twój e-PIT uwzględnienie zwrotu ze składek ZUS). Nie zmarnujmy więc szansy na zmaksymalizowanie zwrotu podatku z PIT.

Twój e-PITRozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITOdliczenia w PITPIT-36PIT-37