PIT rozliczamy online, głównie akceptując gotowy Twój e-PIT lub nie robiąc nic

Redakcja PIT.pl

Wczytując się w raport KMPG dotyczący rozliczenia zeznania PIT za 2021 rok, widzimy wyraźnie, że już niewielu podatników rozlicza się na papierowych drukach - co zrozumiałe. Ale równocześnie rośnie grupa pasywnie klikających "akceptuj" w rządowej usłudze Twój e-PIT lub nie zaglądających wcale do deklaracji rocznej PIT - zauważa Katarzyna Sudaj z redakcji PIT.pl.


Źródło: shutterstock.com

83% Polaków złoży przez internet zeznanie PIT za 2021 rok

Blisko 80% Polaków rozliczyło zeznanie PIT za 2021 rok w lutym lub marcu br. 83% podatników rozliczy się przez internet – co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku. Najpopularniejszą metodą składania zeznań podatkowych drogą internetową jest usługa Twój e-PIT, z której korzysta 51% Polaków – wynika z badania KPMG w Polsce. 8 na 10 podatników zamierza podzielić się swoim 1% podatku z organizacją pożytku publicznego, którą najczęściej wybiera w oparciu o sugestię znajomych lub rodziny.

Komentarz PIT.pl: 

To już czwarty rok funkcjonowanie rządowej usługi Twój e-PIT. Choć nie jest ona wolna od wad, to kolejne lata doświadczeń przekładają się na płynniejsze jej uruchamianie 15 lutego i mniejsza ilość błędów w wygenerowanych rozliczeniach PIT. Efektem szerokiej kampanii PR jest coraz większe zaufanie podatnika, a przynajmniej przekonanie, że skoro to rządowa usługa, to chyba są to prawidłowe rozliczenia, a przynajmniej błędy nie obarczą winą podatnika. A to jednak podatnik odpowiada za prawidłowość rozliczenia podatku i wykazania wszystkich dochodów w PIT - podkreśla Katarzyna Sudaj z PIT.pl.

Polacy nie zostawiają rozliczenia PIT na ostatnią chwilę. Blisko połowa podatników (47%) mających obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym złożyła zeznanie podatkowe PIT w marcu, z kolei w lutym rozliczyło się 31% podatników.

Z możliwości odliczenia ulg podatkowych w zeznaniu rocznym zamierza skorzystać w tym roku 46% podatników, z czego największą popularnością cieszy się ulga podatkowa na dziecko, którą zastosuje ponad połowa korzystających z odliczeń.

Polacy polubili rozliczenia przez internet

PIT za 2021 rok złoży przez internet 83% Polaków, z czego połowa za pomocą systemu Twój e-PIT. Pomimo, że spora grupa podatników do 26. roku życia korzysta z tzw. ulgi dla młodych, to właśnie wśród tej części podatników usługa Twój e-PIT cieszy się największą popularnością. Wśród najmłodszych Polaków – 73% podatników do 26. roku życia rozlicza się bowiem z urzędem skarbowym z pomocą tego systemu.

Młodzi przed 26. r.ż. nie płacą podatku, więc PIT to formalność 

Dlaczego młodzi ludzie przed 26. r.ż. tak licznie korzystają z rządowej usługi Twój e-PIT? Dzięki uldze bez PIT dla młodych - z reguły nie płacą oni podatku dochodowego i otrzymany od pracodawcy PIT-11 (również za wakacyjną czy dorywczą pracę studentów lub uczniów ostatnich klas szkół średnich) - to z reguły formalność. Z reguły ci młodzi ludzie nie rozliczają jeszcze żadnych ulg (chociażby najpopularniejszej ulgi na dziecko czy na leki), więc mając gotowy PIT-37 w usłudze Twój e-PIT mogą go zaakeptować - bez wnikania w niuanse podatkowe. Lub nie robić nic i poczekać, aż z końcem kwietnia takie rozliczenie PIT ulegnie samoakceptacji - wyjaśnia redaktor PIT.pl.

Korzystając z usługi Twój e-PIT blisko połowa podatników zadeklarowała, że zaakceptowała przygotowane wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe bez dokonywania w nim żadnych zmian. 31% Polaków zmieniło część danych w zeznaniu, natomiast 16% (wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej edycji badania) odrzuciło wstępnie przygotowane przez KAS zeznanie roczne PIT i wypełniło je samodzielnie. Z kolei 8% respondentów przyznało, że nie zrobi nic – zatem zeznanie PIT zostanie uznane za zaakceptowane i złożone z dniem 2 maja br., kiedy mija termin rozliczenia podatkowego za 2021 rok. Praktycznie wszyscy Polacy (98% wskazań), którzy korzystają z systemu Twój e-PIT, oceniają go jako przyjazny i przejrzysty. Jednocześnie 90% nie napotykało żadnych problemów z jego działaniem. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy, najczęściej dotyczą uwierzytelnienia do systemu.

Popularność rozliczenia PIT przez internet rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Bez wątpienia jest to zasługa wprowadzonego kilka lat temu systemu Twój e-PIT. Co istotne, rozliczenie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej daje podatnikowi wiele korzyści, w tym szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Jeżeli bowiem podatnik swoje zeznanie wyśle za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje zwrot nadpłaty otrzyma w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast w przypadku rozliczenia i wysłania zeznania podatkowego w formie dokumentu papierowego, ewentualny zwrot podatku wynosi 3 miesiące – mówi Andrzej Marczak, Partner i Szef Zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

System AUTO ZWROT to szybki zwrot nadpłaty PIT i VAT

Tylko połowa podatników wypełnia zeznanie roczne samodzielnie

Połowa Polaków wypełni zeznania PIT za 2021 rok samodzielnie – co oznacza spadek o 8 punktów procentowych względem poprzedniej edycji badania. W stosunku do ubiegłego roku z kolei aż o 9 punktów procentowych wzrósł odsetek Polaków (39%), którzy zlecają wypełnienie zeznania rocznego PIT komuś innemu. 11% Polaków przyznało, że zeznanie roczne PIT przygotuje samodzielnie, ale skorzysta z częściowej pomocy innych. Polacy z prośbą o pomoc w wypełnieniu rocznego zeznania najczęściej udają się do księgowego (42%), rodziny (32%) lub znajomych (19%).

Chociaż połowa Polaków zleca wypełnienie zeznania komuś innemu lub korzysta z częściowej pomocy podczas jego przygotowywania, ponad 60% uważa, że obowiązek wypełnienia formularza PIT jest bardzo lub raczej łatwym zadaniem, które większości podatników zajmuje maksymalnie pół godziny.

82% Polaków przekaże 1% podatku

W tym roku do 82% (wzrost o 4 punkty procentowe) wzrósł odsetek Polaków, którzy deklarują, że zamierzają przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Statystycznie najczęściej podatku nie przekazują najmłodsi Polacy, w wieku do 26 lat. Wybierając organizację pożytku publicznego, zdecydowana większość – 71% Polaków polega na sugestiach lub prośbach znajomych albo rodziny. 15% przyznaje, że wyboru organizacji pożytku publicznego dokonuje w sposób losowy, a kolejne 14% na podstawie informacji z mediów.

Warto zaznaczyć, że już blisko 60% podatników przekazuje w ciągu roku inne darowizny na rzecz OPP oraz instytucji i osób potrzebujących. Można prognozować, że w przyszłym roku odsetek ten wzrośnie jeszcze bardziej za sprawą dużego zaangażowania Polaków w pomoc obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Polski Ład a rozliczenie za 2021 r.

Większość zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Jest jednak kilka wyjątków, które można już uwzględnić podczas rozliczenia za 2021 rok. Wśród nich m.in. dodatkowa kategoria wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej czy nowe zasady rozliczenia ulgi prorodzinnej w przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (naprzemienna opieka) oraz rozszerzony został krąg osób uprawnionych do wspólnego z małżonkiem rozliczania się z podatku PIT. Z badania KPMG wynika, że połowa podatników nie ma świadomości, że część przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu odnosi się także do rozliczenia podatkowego już za 2021 rok.

Mimo, iż większość regulacji Polskiego Ładu dotyczy rozliczenia z fiskusem za 2022 rok, to część z nich wywiera również wpływ na tegoroczne zeznania podatkowe. Jedna z bardziej istotnych zmian dotyczy wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem. Dzięki wprowadzonym nowościom takie rozwiązanie jest dostępne już w pierwszym roku trwania małżeństwa. W konsekwencji oznacza to, że zawierając małżeństwo w trakcie roku, podatnicy mogą rozliczyć się wspólnie za dany rok. Niestety jak pokazują wyniki naszego raportu, tylko niespełna połowa podatników ma świadomość powyższych udogodnień – mówi Grzegorz Grochowina, Deputy Director i Szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce.

Informacja prasowa KPMG

Twój e-PITRozliczenie rocznePIT-37PIT-36Odliczenia w PIT