Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Ostatnie 3 tygodnie na złożenie PIT 2016: sprawdź obowiązujące ulgi i odliczenia

Iwona Maczalska 10.04.2017 10:00 (aktualizacja: )

Do końca rocznych rozliczeń PIT za 2016 rok zostały nieco ponad trzy tygodnie. Ze złożeniem zeznania do urzędu skarbowego nie warto jednak czekać na ostatnią chwilę. Wysłanie bowiem druku PIT, szczególnie w wersji elektronicznej może być wtedy bardzo utrudnione.

Ostatnie 3 tygodnie na PIT za 2016 rok


Źródło: FORUM

Aktualnie podatnicy mają do wyboru kilka sposobów złożenia rocznej deklaracji PIT. Najprostszym jest wypełnienie i wysłanie deklaracji za pomocą programu do rocznych rozliczeń PIT. Jest to zapewne również najszybszy sposób, jednak nie warto zostawiać rozliczenia na wieczór 2 maja. Spotkamy się wtedy z wieloma utrudnieniami wynikającymi z obciążenia serwerów.

Wysłałeś PIT? Pamiętaj o UPO

UPO jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru deklaracji PIT złożonej przez podatnika drogą elektroniczną. Dokument ten nadawany jest wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przesłanej deklaracji oraz nadaniu jej statusu 200. Status ten oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie i deklaracja trafiła do wyznaczonego przez podatnika urzędu skarbowego. Dokument UPO jest zatem naszym potwierdzeniem, że zeznanie PIT zostało wysłane i dostarczone do właściwego dla nas urzędu skarbowego.

Jakie ulgi podatkowe w 2017 roku?

Rozliczając deklarację PIT za 2016 rok, składaną w 2017 roku warto zwrócić uwagę na to, czy przysługuje nam prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych. Ulgi mające zastosowanie w bieżącym roku przedstawia poniższa tabela:

Ulga podatkowa Dokumenty
Odliczane od dochodu

Składki ZUS

RMUA od pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy – dowód opłacenia składek

Darowizny – krew i osocze

Zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi

Darowizny na kościół – kult religijny

Pieniądze – dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, inna darowizna – dowód z danymi: darczyńcy, wartością darowizny oraz oświadczeniem o jej przyjęciu.

Darowizny – pożytek publiczny

Internet

Dane kupującego, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono - korzystasz wyłącznie przez dwa bezpośrednio po sobie następujące lata podatkowe.

Zwrot nienależnych świadczeń

Dane zwracającego świadczenie, otrzymującego zwrot, informacja o tytule świadczenia, kwocie zwrotu,

IKZE

Na dokumencie: dane opłacającego składkę, instytucji finansowej, opłacona kwota, rodzaj świadczenia (za co płatność)

Rehabilitacja

- Samochód – umowa własności (współwłasności) pojazdu + potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów; gdy wymagane dodatkowo - potwierdzenie stopnia niepełnosprawności.;

- przewodnik (obowiązek wskazania osoby przewodnika), pies asystujący (certyfikat);

- inne wydatki, w tym leki, sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający funkcjonowanie - dane nabywcy, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono za wydatek na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych;

- w przypadku wydatków na leki lub niezbędne zabiegi – dokumentacja medyczna od lekarza lub udokumentowana konieczność przeprowadzenia takiej terapii,

Na szkolenie uczniów

Decyzja o uldze uczniowskiej z organu podatkowego

Na pomoc domową

Umowa aktywizacyjna oraz dowód opłacenia składek ZUS (dane osób, kwota, przedmiot zapłaty)

Budowlana

Faktury lub inne dokumenty za poniesione wydatki zgodnie z przepisami w dacie obowiązywania ulgi (prawa nabyte)

Darowizny – cele charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych

Pokwitowanie odbioru darowizny (od kogo – dla kogo, ile otrzymano) + w okresie 2 lat sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na działalność charyt. – opiekuńczą

Odliczane od podatku

Składki zdrowotne

RMUA pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy – dowód opłacenia składek

Na dzieci – prorodzinna

Bez dowodów, istotny jest okres sprawowania opieki oraz uprawnienia do jej sprawowania – stąd na żądanie organu przedstawić należy odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę w tym zakresie ze starostą; jeżeli posiadasz 1 dziecko ustal wartość własnych dochodów.

Podatek z zagranicy – abolicyjna

Poświadczenie o wartości podatku zapłaconego za granicą za dany rok

Budowlana

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie uzyskiwania praw do ulg (prawa nabyte)

Odsetkowa

Potwierdzenie banku o wartości opłaconych w roku odsetek

Inne

Strata

Nie są wymagane, podstawą deklaracje za poprzednie lata

1% podatku

W przypadku wysyłki w ostatnich dniach – dowód terminowego nadania przesyłki pocztowej z deklaracją PIT

 

Na kim ciąży obowiązek złożenia zeznania do 2 maja?

Do rozliczenia podatku najpóźniej do dnia 2 maja zobowiązani są:

  1. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach skali podatkowej (18-32%) - na deklaracji PIT-36,

<< więcej o deklaracji PIT-36

  1. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo a więc opłacający podatki wyłącznie według stawki 19% niezależnie od tego, jak dużo zarobili - na deklaracji PIT-36L,

<< więcej o deklaracji PIT-36L

  1. Osoby rozliczające przychody uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytury) - na deklaracji PIT-37,

<< więcej o deklaracji PIT-37

  1. Podatnicy prywatnie zajmujący się obrotem papierami wartościowymi lub zbywający udziały w spółkach. Osoby te zobowiązane są do rozliczenia uzyskanych dochodów na deklaracji PIT-38,

<< więcej o deklaracji PIT-38

  1. Podatnicy, którzy uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych bądź wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku oraz obowiązani odprowadzać podatek według stawki 19% od podstawy obliczenia podatku. Podatnicy Ci winni rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-39.

<< więcej o deklaracji PIT-39

Iwona Maczalska, PIT.pl