Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Deklaracje PIT na 2020 rok - do rozliczeń za 2019 rok

Katarzyna Sudaj 19.12.2019 08:35 (aktualizacja: )

Nareszcie są nowe wzory PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 do rozliczeń za 2019 rok. 18 grudnia opublikowano rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowano wczoraj w Dzienniku Ustaw pod poz. 2434. Zawiera:

 1. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36S), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
 3. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 4. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36LS), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
 5. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 6. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 7. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Znajdziemy w nim nie tylko zmienione druki PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 do rozliczeń rocznych za 2019 rok, ale także komplet załączników

 1. informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
 2. informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
 3. informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
 4. informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (PIT/DS), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
 5. informacji o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym (PIT/IP), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,
 6. informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,
 7. informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowy (PIT/MIT), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia,
 8. informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy (PIT/PM), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia,
 9. informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia,
 10. informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia,
 11. informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia.

Pobierz nowe druki PIT-8C, PIT-11 i PIT-4R za 2019 rok

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37Podatek PITPłatnik PITTwój e-PIT