Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Opublikowano rozporządzenie z nowymi drukami PIT za 2019 rok

Katarzyna Sudaj 13.12.2019 09:45 (aktualizacja: )

Nowe wersje oświadczeń PIT-2, PIT-2A i PIT-3 oraz nowe deklaracje PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR i nowe informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R i IFT-1/IFT-1R zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku i będą dotyczyć rozliczeń za 2019 rok.

12 grudnia br. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2019 poz. 2397).

W nowym rozporządzeniu znajdziemy wzór:

1) oświadczenia:

  1. pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  2. dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną (PIT-2A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
  3. osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-2 (6)aktywny skoroszyt excellOświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (6)aktywny skoroszyt excellOświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (6)aktywny skoroszyt excellOświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

2) deklaracji:

  1. rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
  2. do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z  działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (PIT-6), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
  3. rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-4R (9)aktywny skoroszyt excellDeklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6 (14)aktywny skoroszyt excellDeklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
PIT-8AR (8)aktywny skoroszyt excellDeklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

3) informacji o:

  1. niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
  2. przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
  3. wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
  4. wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.
DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-8C (10)aktywny skoroszyt excellInformacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 (25)aktywny skoroszyt excellInformacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-R (20)aktywny skoroszyt excellInformacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
IFT-1 / IFT-1R (15)aktywny skoroszyt excellInformacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania

Już jest rozporządzenie z nowymi drukami PIT-36, PIT-36S, PIT-37 itd.

Oświadczenia w nowej wersji PIT-2, PIT-2A i PIT-3 stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Natomiast pozostałe deklaracje i informacje stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.

Pobierz nowe wzory druków PIT na 2020 rok

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-2 (6)aktywny skoroszyt excellOświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (6)aktywny skoroszyt excellOświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (6)aktywny skoroszyt excellOświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4R (9)aktywny skoroszyt excellDeklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6 (14)aktywny skoroszyt excellDeklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
PIT-8AR (8)aktywny skoroszyt excellDeklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (10)aktywny skoroszyt excellInformacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 (25)aktywny skoroszyt excellInformacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-R (20)aktywny skoroszyt excellInformacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
IFT-1 / IFT-1R (15)aktywny skoroszyt excellInformacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania

Wszystkie druki PIT za 2019 rok do stosowania w 2020 roku

Rozliczenie rocznePIT-11Płatnik PITPodatek PIT