Działalność gospodarcza studenta - kiedy trzeba zapłacić składki ZUS i podatki?

Ewelina Czechowicz

W trakcie studiów niektórzy przedsiębiorczy studenci zastanawiają się nad założeniem działalności gospodarczej. Czy to się opłaca? Czy student przedsiębiorca musi zapłacić składki do ZUS i podatki? O czym powinien wiedzieć student, który chce założyć firmę? – wyjaśniamy.

Założenie firmy wiąże się z jej rejestracją, wyborem zasad opodatkowania oraz opłacaniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak to zrobić krok po kroku?

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej przez studenta nie różni się od zakładania firmy przez inne osoby. Aby rozpocząć działalność gospodarczą student musi złożyć wniosek i dokonać rejestracji firmy w CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Wniosek można złożyć elektronicznie lub dokonać rejestracji firmy w urzędzie gminy.

Rejestracja firmy, jak założyć działalność gospodarczą?

Działalność gospodarcza studenta, kiedy trzeba zapłacić składki do ZUS i podatki

Działalność gospodarcza studenta a podatki

Student, tak jak i każda inna osoba zakładająca działalność gospodarczą musi wskazać zasady na jakich będzie opodatkowany uzyskiwany przez nią dochód. Kiedy młody przedsiębiorca nie dokona wyboru, będzie rozliczał się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Jest to najpowszechniejsza forma opodatkowania, która daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych i licznych preferencji.

W sytuacji kiedy, student nie chce rozliczać się na zasadach ogólnych ma możliwość wyboru innych form opodatkowania. Rozpoczynający działalność gospodarczą może wskazać, do dnia uzyskania pierwszych przychodów, że chce być opodatkowany na zasadach:

 

  1. podatku liniowego
  2. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  3. lub na karcie podatkowej

 

Działalność gospodarcza studenta do 26 roku a zwolnienie z PIT

Student prowadzący działalność gospodarczą nie skorzysta ze zwolnienia z PIT. Mogą z niego skorzystać jedynie osoby do 26 roku, które uzyskują przychody m.in. z umów o pracę, zlecenia, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej czy stażu uczniowskiego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 złotych. Zatem student, który nie mając 26 lat zdecyduje się na działalność gospodarczą będzie musiał zapłacić podatki, stąd powinien rozważyć najbardziej optymalną dla siebie formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Firma studenta a składki ZUS

Student przedsiębiorca nie jest zwolniony z opłacania składek do ZUS, ma jednak na początku swojej działalności możliwość skorzystania z ulgi na start lub zapłaty składek na zasadach preferencyjnych. Najczęściej osoby zakładające firmę w czasie studiów nie mają 26 lat i mogłoby się im wydawać, że kwestie ZUS ich nie dotyczą, nic bardziej mylnego. Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą podlega obowiązkowi comiesięcznego opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym nie podlegają obowiązkowo jedynie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci do 26 roku życia, którzy pracują na umowach agencyjnych i umowach zlecenia. Przepisy nie wskazują, że dotyczy to także działalności gospodarczej, co oznacza, że student będący przedsiębiorcą nie może liczyć na zwolnienie z płacenia składek ZUS. I składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany będzie opłacać co miesiąc.

Do obowiązkowych składek ZUS należą:

 

  • składka emerytalna - 19,52%
  • składka rentowa - 8%
  •  składka chorobowa - 2,45%
  • składka wypadkowa  jest uzależniona  od profilu działalności. Dla małych firm wynosi 1,8%
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą w 2021 r. z kolei wynosi:

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota zadeklarowana, nie niższa niż*:

Wysokość składki (9% podstawy wymiaru)

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

4242,38 zł

381,81 zł

Z ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są emerytami, rencistami lub osobami niepełnosprawnymi. Aby skorzystać z tego uprawnienia należy spełnić określone warunki. 

Przez 24 miesiące składki do ZUS na zasadach preferencyjnych

Po upływie 6 miesięcy, w których przedsiębiorca nie odprowadzał składek do ZUS, może odprowadzać składki do organu na zasadach preferencyjnych, i tak ma możliwość w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej opłacania ich w niższej kwocie, która nie może być mniejsza niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

Osoby, które rozpoczynają działalność i spełnią powyżej opisane warunki mogą skorzystać z opłacania składek na preferencyjnych warunkach. Wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia), wynosi ona:

Kwota

Rodzaj składki i jej wymiar

163,97 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52%)

20,58 zł           

Składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%)

67,2 zł

Składka na ubezpieczenia rentowe (8%)

14,03 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, w sytuacji kiedy przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób (1,67%)

381,81 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

Łącznie: 647,59 zł

Opracowanie własne PIT.pl

Firma studenta bez składek ZUS

Student prowadzący działalność gospodarczą, aby uniknąć zapłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość skorzystania z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, które często działają na uczelni. Wówczas firma nie będzie co do zasady zarejestrowana, nie będzie miała numeru NIP ani REGON i nie wystąpi obowiązek zapłaty składek do ZUS. Na początku działalności może to być interesujące rozwiązanie dla młodego przedsiębiorcy, zatem warto sprawdzić na jakich zasadach działają na uczelni Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Zwolnienia z ZUSZUSFormy opodatkowaniaFormy zatrudnieniaDziałalność nierejestrowana