Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

COVID-19 a PIT roczny

  Tarcza antykryzysowa a rozliczenie PIT 2021. Jak rozliczyć ?

  Iwona Maczalska 22.12.2020 11:05 (aktualizacja: )

  Przedsiębiorcy chcący ratować swoje biznesy, w 2021 roku korzystali z wielu form pomocowych wypłacanych w ramach Tarcz antykryzysowych (świadczenie postojowe, mikropożyczka, dotacje, subwencje z PFR i inne). Czy pomoc ta jest opodatkowana i tym samym powinna zostać uwzględniona w rocznych rozliczeniach PIT za 2022 rok? Wyjaśniamy.

  Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

  Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

  Od momentu wystąpienia pierwszej fali zachorowań na COVID-19 w Dzienniku Ustaw systematycznie publikowane były Tarcze antykryzysowe, mające wspierać przedsiębiorców w ciężkim czasie pandemii. Każda z nich wprowadzała coraz to nowsze formy pomocy skierowane do przedsiębiorców. Pojawiły się również pojedyncze formy pomocowe skierowane do osób zatrudnionych, które również odczuły negatywne skutki COVID-19. Które z nich należy wykazać w rocznych rozliczeniach PIT za 2021 rok?

  Pomoc z tarczy a rozliczenie PIT 2021
  Źródło: shutterstock.com

  Formy pomocowe wypłacane w ramach Tarcz antykryzysowych w 2021 roku

  Przedsiębiorcy w ramach Tarcz antykryzysowych mogli skorzystać z następujących form pomocy:

  1. Świadczenie postojowe,
  2. Dodatkowe świadczenie postojowe,
  3. Dopłaty do wynagrodzeń pracowników,
  4. Bezzwrotne dotacje i mikropożyczki wypłacane w kwocie 5000 zł.
  5. Zwolnienie ze składek ZUS,
  6. Pożyczka wypłacana z PFR.

  Z kolei osoby świadczące pracę na rzecz innych osób mogli wnioskować o:

  1. Świadczenie postojowe (Zleceniobiorcy),
  2. Świadczenie solidarnościowe (pracownicy, którzy w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 utracili swoją pracę.

  Świadczenie postojowe a PIT

  Świadczenie postojowe wypłacane przedsiębiorcom, nie traktuje się jako pomoc publiczną. Tę formę pomocy uznawać należy za przychód zwolniony z opodatkowania. Oznacza to, że nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem PIT, a tym samym nie musi być wykazywana w rocznym rozliczeniu PIT za 2021 rok. Potwierdza to art. 52m pkt. 1 ustawy antykryzysowej z 31 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 568), w myśl której ,,wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19”.

  Dodatkowe świadczenie postojowe i jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe a PIT

  Dodatkowe świadczenie postojowe realizowane w ramach Tarczy antykryzysowej 5.0 (wypłacane maksymalnie trzy razy) oraz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe realizowane w ramach Tarczy 6.0 - 9.0, pozostaje zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że jeżeli w związku z trwającą pandemią przedsiębiorca otrzymał jedno z powyższych świadczeń, nie jest on zobowiązany do zapłaty podatku PIT. W konsekwencji nie ma obowiązku rozliczania świadczeń w rocznych zeznaniach PIT za 2021 rok.

  Postojowe dla zleceniobiorców

  Pamiętać należy, że ze świadczenia postojowego skorzystać mogły również osoby, które świadczyły prace na podstawie umowy zlecenia. Osoby te od 24 lipca 2020 roku mogły samodzielnie wnioskować o świadczenie postojowe. Czy uzyskana pomoc stanowi dla tych osób przychód podlegający opodatkowaniu? Nie. Otrzymywane świadczenie postojowe pozostaje zwolnione z opodatkowania i składek ZUS. Oznacza to, że kwoty wypłaconego postojowego zleceniobiorcom nie będą uwzględniane w informacji PIT-11 przekazywanej od zleceniodawcy. Osoby te nie otrzymają również osobnego druku PIT-11A z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Mikropożyczka wypłacana w ramach Tarczy 1.0

  Przedsiębiorcy, którzy uzyskali 5000 zł mikropożyczki z Powiatowego Urzędu Pracy również nie muszą się martwić. Chociaż mikropożyczka ta niewątpliwie stanowi przysporzenie majątkowe, to zostało ono ustawowo zwolnione z opodatkowania. Zgodnie bowiem z artykułem 15zzd ust. 10 ustawy Tarczy antykryzysowej 2.0 (Dz.U. 2020 poz. 695) ,, Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych”. Przedsiębiorcy nie muszą zatem kwoty dofinansowania wykazywać w rocznych rozliczeniach PIT za 2021 rok.

  Bezzwrotna dotacja wypłacana w ramach Tarczy  6.0

  Taka sama sytuacja dotyczy bezzwrotnej dotacji, która wypłacana jest na podstawie przepisów Tarczy branżowej 6.0. W myśl przepisów Tarczy ,, Przychód z tytułu udzielonej dotacji na zasadach określonych w ust. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 13, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych” (art. 15zze(4) ust. 15). Podobnie jak mikropożyczka nie musi być zatem wykazywana w rocznym zeznaniu PIT za 2021 rok.

  Pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju PFR a PIT

  Również pomoc wypłacona w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju PFR pozostaje zwolniona z podatku PIT. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Więcej na ten temat w artykule ,,Umorzone subwencje z PFR bez podatku. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw".

  Zwolnienie pomocy PFR z podatku PIT oznacza, że nie ma konieczności wykazywania jej w rocznych rozliczeniach podatku PIT za 2021 rok. 

  Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wypłacane w ramach Tarczy 6.0

  Sprawa opodatkowania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników ciągle budzi wiele watpliwości. Z jednej strony w myśl  artykułu 15 gga ust. 25 ,,Przychód z tytułu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy nie stanowi dla przedsiębiorcy przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych”. Oznaczać to powinno, że kwoty otrzymanych dofinansowań nie należy wykazywać w rocznych rozliczeniach PIT za 202q rok. Innego jednak zdania jest Dyrektor KIS. W najnowszej wydanej przez siebie interpretacji z dnia 30.12.2020 roku (nr0111-KDIB1-3.4010.503.2020.1.MBD.) mówi on, że ,,Otrzymane wsparcie  w postaci dopłat do pensji pracowniczych oraz składek ZUS ze środków FGŚP nie jest neutralne podatkowo". Więcej na ten temat w artykule ,,Wsparcie z FGŚP w postaci dopłat do pensji jest przychodem - interpretacja indywidualna". 

  Świadczenie solidarnościowe w 2020 roku

  Zwolnieniu z podatku PIT podlegać będą również wypłacone osobom bezrobotnym dodatki solidarnościowe, przysługujące z tytułu utraty pracy w wyniku epidemii COVID-19. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068) wprowadziła zmiany również w ustawie o PIT. Dodała bowiem do niej nowy art. 52 ua, na podstawie którego zwolnione zostały od podatku dochodowego kwoty dodatku solidarnościowego. Oznacza to, że osoby, którym wypłacono dodatek solidarnościowy, nie muszą martwić się o konieczność uwzględnienia go w rocznym rozliczeniu PIT za 2020 rok. Osoby te nie otrzymają również z Powiatowego Urzędu Pracy dodatkowej informacji PIT-11 o wypłaconych dodatkach solidarnościowych. Rozliczają się zatem na tych samych zasadach, co w latach ubiegłych.

  Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojoweMikropożyczkaDodatek solidarnościowyRozliczenie rocznePłatnik PIT