Mikropożyczka

Pomoc precyzyjnie celowana dla firm

nie będzie już państwowej pomocy dla wszystkich firm, pieniądza sypanego szerokim strumieniem z helikoptera. Teraz czas na pomoc celowaną z chirurgiczną precyzją dla przedsiębiorstw - mówi Minister Finansów i Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju ...

Pomoc precyzyjnie celowana dla firm

Pożyczka 5 tys. zł zostanie umorzona z urzędu

Dla wielu przedsiębiorców, którzy skorzystali z mikropożyczki dla ratowania swoich działalności gospodarczych, mija okres trzech miesięcy od chwili jej otrzymania. Przypominamy, że na postawie przepisów tarczy 4.0 wniosek o jej umorzenie nie jest już konieczny ...

Pożyczka 5 tys. zł zostanie umorzona z urzędu

Mikropożyczka nie podlega egzekucji - wyjaśnia ministerstwo pracy

Rzecznik MŚP otrzymał od MRPiPS wyjaśnienia w przedmiocie wyłączenia spod egzekucji środków uzyskanych przez przedsiębiorcę w ramach tzw. mikropożyczki. Pomoc dla mikroprzedsiębiorców udzielana ze środków Funduszu Pracy w postaci pożyczki przeznaczona jest na szczególny cel, jakim jest pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i w opinii Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ...

Mikropożyczka nie podlega egzekucji - wyjaśnia ministerstwo pracy