Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pożyczka pomiędzy członkami rodziny. Ministerstwo Finansów tłumaczy, co z podatkiem PCC

Iwona Maczalska 26.08.2022 09:53 (aktualizacja: )

Każdemu z nas zdarzyło się przyjąć bądź udzielić pożyczki członkowi rodziny. Czy każdorazowo od takiej pożyczki należy zapłacić podatek PCC? Kto i kiedy może skorzystać ze zwolnienia? Co zrobić, by uniknąć podatku?

» Pożyczka od rodziny i znajomych. Ile wyniesie podatek od pożyczki (PCC)

Często zdarza się, że pomiędzy członkami najbliższej lub dalszej rodziny udzielane są pożyczki. Pożyczki te nie zawsze są nielimitowane i zwolnione z podatku PCC. Jakie warunki należy spełnić, by nie płacić podatku od udzielonej pożyczki? Na to pytanie i inne związane z pożyczkami, odpowiedzi udziela Ministerstwo Finansów w przygotowanym przez siebie biuletynie.

Pożyczka od członka rodziny a PCC

Źródło: shutterstock

Pożyczka - podstawa prawna

Ustawą szczegółowo określającą zasady opodatkowania pożyczek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959). W myśl art. 1. ust.1 pkt 1 lit. b podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Warto przy tym pamiętać, że obowiązek podatkowy każdorazowo spoczywa na biorącym pożyczkę. Osoba udzielająca pożyczki jest zwolniona z opodatkowania.

Pożyczka od najbliższej rodziny to nie to samo, co od znajomych

Przyjmując pożyczkę warto być wyczulonym na to, kto udziela nam pomocy.Pożyczkę udzieloną od członka najbliższej rodziny, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, traktuje się inaczej niżeli pożyczkę od znajomych. W przypadku pożyczki od rodziny kluczowe znaczenie ma stopień pokrewieństwa oraz kwota udzielonej pożyczki. Jeżeli kwota pożyczki nie przekroczy 9637 zł, a pożyczkodawcą jest krewny zaliczonymi do I grupy podatkowej – możemy liczyć na zwolnienie z podatku PCC.

W przypadku pożyczki od znajomych kwestia ta nie jest taka prosta. Pożyczka od osób niespokrewnionych podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Jej wysokość wynosi 0,5%. Więcej na ten temat w znajdziesz w artykule ,, Pożyczka od rodziny i znajomych. Ile wyniesie podatek od pożyczki (PCC)”.

Pożyczka od członka rodziny - podatek PCC w oczach MF

O niezbędnych kryteriach, które należy spełnić, by skorzystać ze zwolnienia z PCC od otrzymanej pożyczki od członków rodziny pisze Ministerstwo Finansów w przygotowanym przez siebie biuletynie. Jak tłumaczy resort ,, Ze zwolnienia może skorzystać każdy, kto otrzymał pożyczkę pieniężną od osób z najbliższej rodziny, czyli od:

  • żony, męża,
  • zstępnego np. córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka,
  • wstępnego np. matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka,
  • pasierbicy, pasierba,
  • siostry, brata,
  • macochy, ojczyma.

Jeżeli pożyczka pieniężna pomiędzy wymienionymi osobami przekracza 9 637 zł (łącznie z wartością pożyczek pieniędzy lub rzeczy z ostatniego okresu i 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia pożyczka od tej samej osoby), zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych,

pod warunkiem:

złożenia deklaracji PCC-3 (w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki, chyba że umowa została zawarta w formie aktu notarialnego,

oraz

udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę w określonej formie, np. dowodem przekazania pieniędzy na jego rachunek płatniczy lub inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

 

<< Cały poradnik Ministerstwa Finansów znajdziesz tutaj.>>

 

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy zapłacę podatek od pożyczki udzielonej przez matkę?

Możesz skorzystać ze zwolnienia z PCC, jeśli spełnisz pewne warunki ...

2. Czy zapłacę podatek od pożyczki udzielonej przez ojca?

Możesz skorzystać ze zwolnienia z PCC, jeśli spełnisz pewne warunki ...

3. Czy zapłacę podatek od pożyczki udzielonej przez brata?

Możesz skorzystać ze zwolnienia z PCC, jeśli spełnisz pewne warunki ...

4. Czy zapłacę podatek od pożyczki udzielonej przez siostrę?

Możesz skorzystać ze zwolnienia z PCC, jeśli spełnisz pewne warunki ...

5. Otrzymałem pożyczkę. Czy muszę składać deklarację PCC?

Tak, podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację PCC. Musi to zrobić w terminie ...

Inne podatki