Pożyczka a podatek dochodowy

17.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

Pożyczka

Pożyczka a podatek dochodowy

Kwota pożyczona od innej osoby lub od firmy nie stanowi dla podatnika przychodu – niezależnie czy pożyczkę uzyskał prywatnie, czy też jako przedsiębiorca. Z tytułu pożyczki podatnik nie uzyskuje w praktyce żadnego przysporzenia. Wystąpi ono jedynie w przypadku umorzenia kwoty pożyczki, ewentualnie w przypadku osób powiązanych ze sobą – w przypadku pożyczek nieoprocentowanych po stronie pożyczkobiorcy wystąpić może przychód z tytułu świadczenia nieodpłatnego, którego wartość należy wycenić według warunków rynkowych.

Dla pożyczkodawcy, udzielającego prywatnie pożyczki, odsetki od udzielonej pożyczki pozostają przychodem podlegającym opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

Opodatkowaniu podlega wyłącznie wartość odsetek – czyli faktycznie uzyskany przychód z tych odsetek. Nie obniża się go o koszty uzyskania. Podatek płacony jest ryczałtowo.

Zatem pożyczka opodatkowana może być:

  • Podatkiem od czynności cywilnoprawnych – po stronie biorącego pożyczkę,
  • Podatkiem PIT – jeśli występuje podstawa do rozliczenia przychodu.

W przypadku gdy pożyczka prywatna udzielana jest firmie, to firma powinna wystąpić w roli płatnika podatku i przekazać kwotę odsetek pomniejszoną o wartość zryczałtowanego podatku (art. 41 ust. 4 PIT). Z organem skarbowym płatnicy rozliczają się wykazując pobrany podatek na PIT-8AR.

W przypadku pożyczki prywatnej (osoba fizyczna – osobie fizycznej), podatek powinien rozliczyć podatnik samodzielnie. Jako że jest to podatek zryczałtowany, nie ma obowiązku wprowadzać go na deklarację roczną jako zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.