Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Umorzenie mikropożyczki z PUP nie zawsze możliwe. Zasady dokonywania zwrotu

Iwona Maczalska

Powiatowe Urzędy Pracy informują o systematycznych umorzeniach udzielonych przedsiębiorcom mikropożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Umorzenia odbywają się po spełnieniu niezbędnych warunków. Proces weryfikacji zostaje prowadzony przez PUP samodzielnie. Nie ma więc konieczności składania wniosków i dostarczania dodatkowych dokumentów przez przedsiębiorców. Zdarza się jednak, że mikropożyczka podlega zwrotowi.

Umorzenie mikropożyczki z PUP nie zawsze możliwe. Zasady dokonywania zwrotu
Źródło: shutterstock.com

Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce udzieliły licznych mikropożyczek w kwocie 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wypłaty realizowane były na podstawie przepisów Tarcz antykryzysowych. Mikropożyczki podlegają umorzeniu po spełnieniu warunków. Powiatowe Urzędy Pracy samodzielnie weryfikują prawo przedsiębiorców do umorzenia. W razie niespełnienia warunków, pożyczka podlega zwrotowi.

Umorzenie mikropożyczki z PUP – warunki

Mikroprzedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, które skorzystały z mikropożyczki wypłacanej przez Powiatowe Urzędy Pracy, mogą liczyć na jej umorzenie. Aby to się jednak stało trzeba spełnić jeden, kluczowy warunek – utrzymać prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy. Okres ten liczy się od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia wypłaty.

PUP zweryfikuje prawo do umorzenia mikropożyczki

Prawo do umorzenia mikropożyczki weryfikuje samodzielnie Powiatowy Urząd Pracy, który dokonał jej wypłaty. Urząd na podstawie informacji uzyskanych z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dokonuje weryfikacji warunku, jakim jest utrzymanie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy. Nie ma przy tym konieczności składania przez przedsiębiorców określonych wniosków i dokumentowania prowadzenia działalności.

Na jakich zasadach zwrot mikropożyczki z PUP?

Jeżeli przedsiębiorca po uzyskaniu mikropożyczki nie był w stanie kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej, będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych pieniędzy. O konieczności dokonania zwrotu przedsiębiorca zostanie poinformowany przez Powiatowy Urząd Pracy. W piśmie z PUP przedsiębiorca otrzyma szczegółowy harmonogram zwrotu dotacji wraz z numerem konta bankowego do przekazania zwrotu. Jak informują Powiatowe Urzędy Pracy ,, Okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Zwrot dotacji może być dokonany przed terminem określonym w harmonogramie. W przypadku niezwrócenia przez Beneficjenta dotacji zgodnie z harmonogramem, nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności spłaty dotacji”.

MikropożyczkaKoronawirus w Polsce