Mikrorachunek podatkowy. Gdzie znaleźć konto bankowe do zapłaty podatku?

Iwona Maczalska

Większość podatków PIT, CIT i VAT należy uiszczać na indywidualne konto bankowe. Indywidualny rachunek podatkowy posiada każdy podatnik. Gdzie znaleźć swój mikrorachunek do zapłaty podatku?

» Mikrorachunek podatkowy - poradnik PIT.pl

Każdy podatnik posiada przypisany do siebie numer rachunku konta bankowego, na który w przypadku konieczności zapłaty podatku, dokonuje stosownego przelewu. Mikrorachunki podatkowe funkcjonują w Polsce od stycznia 2020 roku. Po tej dacie przelew podatku na inne konto, niż przypisane rządowo do podatnika stało się niemożliwe.

» Które podatki należy wpłacać na mikrorachunek?

Mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualne konto bankowe podatnika

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym numerem rachunku podatkowego, służącego do przekazywania wpłat tj.:

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT czyli np. akcyza, PCC, wpłacisz tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.).

O przydzielenie mikrorachunku nie trzeba się ubiegać. Zostało ono stworzone i można je w każdym momencie wygenerować.

 

Gdzie znaleźć numer mikrorachunku podatkowego?

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom generator mikrorachunków podatkowych. Generator ten dostępny jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Można go również uzyskać w każdym urzędzie skarbowym.

Na jakie konto bankowe przelać podatek PIT, CIT i VAT?

Źródło: shutterstock

Generowanie mikrorachunku jest proste. Wystarczy wpisać numer identyfikatora podatkowego NIP (jeśli jesteś przedsiębiorcą, podatnikiem VAT czy płatnikiem ZUS) lub PESEL (jeśli nie prowadzisz działalności lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT) i nacisnąć przycisk generuj.

 

Skontroluj mikrorachunek inaczej zapłacisz podatek na złe konto bankowe

Podatnik generując swój indywidualny mikrorachunek podatkowy powinien dokładnie sprawdzić wpisywany przez siebie identyfikator podatkowy NIP / PESEL. Ważne jest bowiem, by poprawnie podać wszystkie dane. Błędne wpisanie identyfikatora będzie skutkowało wygenerowaniem błędnego numeru rachunku i tym samym uregulowaniem podatku na zły numer rachunku.

Jak uczula Ministerstwo Finansów ,, Podaj poprawnie swój identyfikator podatkowy, bo to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku. Nie korzystaj z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia. Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami”.

 

MikropożyczkaPodatek PITCITVATRyczałtWynajem