Świadczenia pomocowe z Tarcz antykryzysowych. Do kiedy można składać wnioski?

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy w ramach obowiązujących tarcz antykryzysowych, nadal mogą składać wnioski o pomoc. Chodzi m.in. o świadczenie postojowe, dotację 5000 zł z PUP, czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. O niektóre formy pomocy można wnioskować tylko czerwca. Na inne przedsiębiorcy mają więcej czasu. Wyjaśniamy, o jakie formy pomocy można się jeszcze ubiegać, i kiedy mija ostateczny termin składania wniosków. 

Wiele form pomocowych, realizowanych na podstawie przepisów Tarcz antykryzysowych nadal obowiązuje. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają jeszcze możliwość ubiegania się o pomoc z ZUS, czy PUP. O jaką pomoc chodzi i do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o pomoc z Tarcz antykryzysowych. Do kiedy?

Źródło: shutterstock

Świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS

Przedsiębiorcy mają możliwość wnioskować jeszcze o świadczenie postojowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W świetle przepisów Tarczy 9.0, świadczenie to może być wypłacane nawet pięciokrotnie. Wszystko zależy od kodu PKD działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który uprawnia do wypłaty postojowego jedno-, dwu-, cztero- lub nawet pięciokrotnie.

» Świadczenie postojowe z Tarczy 9.0. Na jakim wniosku i do kiedy?

Wnioski o świadczenie postojowe RSP-DD7 składać można od 4 maja do dnia upływu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Wnioski realizowane są wyłącznie w formie elektronicznej przez PUE ZUS. Więcej na ten temat w artykule ,,Ile razy wypłacane jest świadczenie postojowe z Tarczy 9.0?”.

Zwolnienie ze składek ZUS

Do 30 czerwca 2021 roku przedsiębiorcy mogą wnioskować również o zwolnienie ze składek ZUS za styczeń 2021 r., za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., za luty 2021 r., za marzec i kwiecień 2021 r. lub za kwiecień 2021 r. Do wnioskowania o zwolnienie ze składek ZUS służy druk RDZ-B7. Można go złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. Więcej na temat zwolnienia ze składek ZUS w artykule ,,Tarcza 9.0 zmiany we wnioskach o świadczenia z ZUS od 4 maja 2021 r.". 

5000 dotacji z Powiatowych Urzędów Pracy

Kolejną formą pomocy, o którą przedsiębiorcy nadal mogą wnioskować, jest dotacja w kwocie 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do wcześniej obowiązujących przepisów, na podstawie Tarczy 9.0 przedsiębiorcy mogą wnioskować o wypłatę dotacji nawet pięciokrotnie. Liczba dotacji o które można wnioskować uzależniona jest, podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego, od przeważającego kodu PKD działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie dotacji z PUP składać można za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Instrukcja składania wniosku dostępna jest w artykule ,, Dotacja 5000 zł z Tarczy 9.0. Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie”.

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z PUP

Powiatowe Urzędy Pracy realizują również inne formy pomocy w ramach Tarcz antykryzysowych. Ostateczny termin wnioskowania uzależniony jest od świadczenia. Śpieszyć muszą się przedsiębiorcy, którym zależy na uzyskaniu dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb), wypłacane przez PUP. W ich przypadku wnioski przyjmowane będą do dnia 10 czerwca włącznie, a pomoc wypłacana będzie do 30 czerwca.

Dofinansowanie wypłacane przez starostę

Śpieszyć muszą się również przedsiębiorcy chcący skorzystać z pomocy oferowanej przez starostę. Mowa o dofinansowaniu dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który nie zatrudnia pracowników (art. 15zzc*). W przypadku tych przedsiębiorców wypłacane jest dofinansowanie do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Wnioski o dofinansowanie składać należy w Powiatowych Urzędach pracy do dnia 10 czerwca.

Starosta w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 udzielić może również może pomocy ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd.1.*). Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy w terminie do dnia 10 czerwca 2021 roku. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 zł.

» Covid-19: Formy pomocy, o które przedsiębiorcy mogą wnioskować do 10 czerwca 2021 r.

Dofinansowania z Wojewódzkich Urzędów Pracy

Nie zapominać należy również o formach pomocy realizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Mowa o:

  1. Świadczeniu pomocowym dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wypłacanym na podstawie art.15g**),
  2. Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem (wypłacanym na podstawie  art.15gg*).

Wnioski o powyższe formy pomocy przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl do dnia 10 czerwca 2021 roku.

*ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).

**Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

 

 

Koronawirus w PolsceMikropożyczkaŚwiadczenie postojoweHOT