Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Umorzenie 5000 zł mikropożyczki z PUP. Czy konieczny jest wniosek?

Iwona Maczalska

Wielu przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki COVID-19 skorzystało z mikropożyczki udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy. Mikropożyczka w kwocie 5000 zł, po spełnieniu określonych warunków jest bezzwrotna. Na jakich zasadach PUP dokonuje jej umorzenia? Czy należy składać stosowny wniosek?

» Dotacja 5000 zł z PUP dla firm nadal dostępna. Kto jeszcze może skorzystać ze świadczenia?

Wszyscy mikroprzedsiębiorcy, którzy uzyskali 5000 zł mikropożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, mogą liczyć na jej umorzenie. Aby jednak tak się stało, firmy muszą spełnić jeden podstawowy warunek – utrzymać kontynuowanie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia udzielenia pożyczki, czyli od dnia jej wypłaty.

Umorzenie mikropożyczki z PUP. Czy konieczny jest wniosek?

Źródło: shutterstock

Mikropożyczka z PUP. Jak ubiegać się o jej umorzenie?

Wątpliwości przedsiębiorców budzi kwestia zasad umarzania otrzymanej mikropożyczki z PUP. Często pojawia się pytanie, czy firmy zobowiązane są do samodzielnego zawnioskowania w PUP o umorzenie pożyczki. Firmy nie muszą się martwić. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę nie muszą składać dodatkowego wniosku o jej umorzenie. Pożyczka zostaje umarzana z urzędu, pod warunkiem spełnienia wymogu o kontynuowaniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej otrzymania.

» Dotacja 5000 zł wypłacana więcej niż raz. Jak ustalić spadek przychodów do kolejnych wniosków?

Jak PUP weryfikuje prawo do umorzenia mikropożyczki?

Powiatowe Urzędy Pracy dokonują samodzielnej weryfikacji prawa przedsiębiorcy do umorzenia wypłaconej pożyczki. Weryfikacja prowadzona jest przez pracowników PUP, na podstawie informacji zawartych w CEIDG lub KRS.

W przypadku ustalenia braku prawa do umorzenia pożyczki tj. likwidacji działalności w terminie 3 miesięcy od dnia wypłaty pożyczki, przedsiębiorca zobowiązany będzie do spłaty pożyczki łącznie z odsetkami. Spłata odbywać się będzie na podstawie harmonogramu otrzymanego z PUP.

MikropożyczkaKoronawirus w Polsce