Dotacja 5000 zł wypłacana więcej niż raz. Jak ustalić spadek przychodów do kolejnych wniosków?

Iwona Maczalska

Po zmianach przepisów przedsiębiorcy mają możliwość wnioskowania o przyznanie dotacji w kwocie 5000 zł więcej niż jeden raz. Powoduje to powstanie wątpliwości związanych z właściwym ustaleniem spadku przychodów, który jest niezbędny do ubiegania się o świadczenie. Jak ustalić spadek przychodów do kolejnych wniosków?

» Ile razy wypłacane jest świadczenie postojowe z Tarczy 9.0?

Na podstawie rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2021 roku (Tarcza 9.0), przedsiębiorcy zyskali możliwość ponownego ubiegania się o wypłatę świadczenia postojowego. W myśl bowiem nowych przepisów dotacja z PUP może być wypłacana więcej niż jeden raz. Liczba dotacji przysługujących przedsiębiorcy uzależniona jest jednak od kodu PKD działalności.

Dotacja 5000 zł. Jak ustalić spadek przychodu

Źródło: shutterstock

Jak ustalić spadek przychodów do wniosku o ponowną wypłatę dotacji 5000 zł z PUP?

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem dotacji w kwocie 5000 zł zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. We wniosku należy wskazać miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów. Pojawia się pytanie, czy w przypadku ubiegania się o ponowną wypłatę dotacji należy każdorazowo ustalać spadek przychodów i ponownie składać wniosek?

Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w informatorze Powiatowych Urzędów Pracy. Zdaniem PUP ,, W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w który wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację. Przykładowo, przedsiębiorca złożył wniosek w maju (wskazując kwiecień jako miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów), który został zaakceptowany i dotacja została wypłacona. Nie może on  złożyć drugiego wniosku w maju, ponieważ wniosek dotyczyłby tego samego miesiąca, w którym nastąpił spadek przychodów czyli kwietnia. Przedsiębiorca może natomiast złożyć kolejny wniosek o dotację w czerwcu, o ile nie wyczerpał już przysługującego mu limitu liczby dotacji. Wówczas we wniosku wskaże maj jako miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów”.

Oznacza to, że podczas ubiegania się o wypłatę dotacji z PUP, należy każdorazowo składać nowy wniosek. Co więcej wskazując miesiąc spadku przychodów w kolejnym wniosku, należy zwrócić szczególną uwagę, by nie pokrywał się on z miesiącem spadku przychodów wskazanym we wniosku wcześniejszym.

Ile razy wypłacana jest dotacja 5000 zł z PUP

Dotacja 5000 zł może być wypłacona nawet pięciokrotnie. Wszystko zależy od kodu PKD działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Maksymalna liczba dotacji dla poszczególnych kodów PKD wynosi:

  1. kody 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z – dotacja wypłacana wyłącznie jeden raz*,
  2. kody 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z 2 – dotacja wypłacana dwa razy*,
  3. kody 47.71.Z, 47.72.Z 3 – dotacja wypłacana trzy razy*,
  4. kody 91.02.Z 4 – dotacja wypłacana cztery razy*,
  5. kody 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z,96.04.Z – dotacja wypłacana pięć razy*.

* Maksymalna liczba dotacji, o którą może ubiegać się przedsiębiorca łącznie na podstawie dwóch rozporządzeń:
1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152),
2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.).

» Tarcza 9.0: Rusza nabór wniosków w PUP i wojewódzkich urzędach pracy

Jak złożyć wniosek o przyznanie dotacji 5000 zł?

Wnioski o przyznanie dotacji 5000 zł po raz pierwszy, jak i wnioski o ponowną wypłatę tego świadczenia należy składać za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl. Wnioskiem właściwym dla tego świadczenia jest PSZ-DBKDG. Więcej na temat składania wniosku o dotację z PUP dowiesz się w artykule ,, Dotacja 5000 zł z Tarczy 9.0. Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie”.

MikropożyczkaKoronawirus w Polsce