Pomoc z Tarczy dla kolejnej grupy przedsiębiorców już od 23 lipca. Kto skorzysta?

Iwona Maczalska

23 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwi składanie wniosków RDZ-SK, RDZ-M oraz RSP-SK za pośrednictwem platformy PUE. Wnioski te służyć będą ubieganiu się o zwolnienie z opłacania składek ZUS, a także przyznaniu świadczenia postojowego. Kto może wnioskować o pomoc i z jakiego wniosku skorzystać? Wyjaśniamy.

» Zwolnienie z ZUS i postojowe dla sklepików szkolnych

Już od 23 lipca kolejne grupy przedsiębiorców będą mogły ubiegać się o przyznanie pomocy z Tarczy antykryzysowej. Kto może wnioskować o pomoc i jakich wniosków użyć?

Kolejna pomoc z Tarczy od 23 lipca

Źródło: shutterstock

Wsparcie z Tarczy antykryzysowej od 23 lipca - dla kogo?

Nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19, która wchodzi w życie 23 lipca, umożliwia skorzystanie z pomocy w szczególności sklepikom szkolnym, a także sklepikom prowadzącym sprzedaż środków piśmienniczych i papierniczych, które poniosły duże straty w związku z pandemią. To jednak nie wszystko. O pomoc ubiegać się będą mogli również piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Kto dokładnie może składać wniosek od 23 lipca?

Podobnie, jak w poprzednich Tarczach antykryzysowych decydujący będzie kod PKD działalności gospodarczej (dane na dzień 30 września 2020 r.). W związku z tym Tarcza antykryzysowa obowiązująca od 23 lipca skierowana będzie do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie kodów PKD:

  1. PKD 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  2. PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  3. PKD 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Jakie wsparcie od 23 lipca?

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne od 23 lipca będą mogli ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS oraz świadczenie postojowe pod warunkiem, że przychód z działalności gospodarczej w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. był niższy o co najmniej 40 % w porównaniu do przychodu z września 2019 r. lub września 2020 r. Będzie to zwolnienie z ZUS za listopad - grudzień 2020 r. oraz styczeń - marzec 2021 r.

Przedsiębiorcy o kodach PKD 47.11.Z oraz 47.19.Z będą mogli ubiegać się również o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5.000 zł. Więcej na ten temat w artykule ,, Narzędzia pomocy dla przedsiębiorców. Nowe wsparcie w walce z COVID od 23 lipca”.

W przypadku pilotów wycieczek zwolnienie z opłacania składek ZUS będzie dotyczyło okresu lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne będą mogli ubiegać się również o postojowe w kwocie 2080 zł (wypłacane maksymalnie 5 razy). Jak informuje ZUS ,, Świadczenie postojowe będzie można uzyskać tyle razy, w ilu miesiącach przedsiębiorca zanotował spadek przychodów o co najmniej 40 proc.”.

Pomoc z Tarczy. Na jakich wnioskach o jaką pomoc od 23 lipca?

Pomoc z Tarczy antykryzysowej będzie realizowana na specjalnie do tego przygotowanych wnioskach. Wnioski te udostępnione zostaną 23 lipca wyłącznie na platformie Usług Elektronicznych PUE. Oznacza to, że wnioski o pomoc można składa wyłącznie elektronicznie.

Jakich wniosków użyć, by otrzymać pomoc? ZUS udostępni trzy rodzaje wniosków:

  1. Wniosek RDZ-SK, który służyć będzie ubieganiu się o zwolnienie ze składek ZUS przez przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne,
  2. RDZ-M, który służyć będzie wnioskowaniu o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  3. Wniosek RSP-SK służący wnioskowaniu o przyznanie świadczenia postojowego przez przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne.

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojoweMikropożyczka