Tylko do 31 sierpnia wnioski o 5000 zł dotacji z PUP. Śpiesz się

Iwona Maczalska

Tylko do 31 sierpnia przedsiębiorcy mają czas na składanie wniosków o przyznanie 5000 zł dotacji z Powiatowych Urzędów Pracy. Wnioski złożone we wrześniu nie będą rozpatrywane.

» Dotacja 5000 zł z tarczy 9.0 nawet pięciokrotnie

Tylko do końca sierpnia przedsiębiorcy mogą składać wnioski o przyznanie 5000 zł dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warto się pośpieszyć, bowiem wnioski złożone po terminie nie będą przez PUP rozpatrywane. 

Dotacja z PUP tylko do 31 sierpnia 2021

Źródło: shutterstock

Tylko do jutra wnioski o dotację z PUP

Powiatowe Urzędy Pracy przypominają, że niebawem upływa termin składania wniosków o przyznanie 5000 zł dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z przepisami Tarczy antykryzysowej ostateczny termin składania wniosków upływa już 31 sierpnia 2021 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjmowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Jak szybko złożyć wniosek o 5000 zł dotacji z PUP?

Składając wniosek o udzielenie pomocy z PUP warto pamiętać, że nie złożymy go za pośrednictwem platformy PUE ZUS, jak miało to miejsce w przypadku świadczenia postojowego bądź zwolnienia ze składek ZUS. Wnioskiem właściwym do ubiegania się o dotację 5000 zł jest druk PSZ-DBKDG. Wniosek PSZ-DBKDG złożyć można poprzez serwis praca.gov.pl. Więcej na ten temat w artykule ,, Dotacja 5000 zł z Tarczy 9.0. Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie”.

Dłuższy termin wnioskowania dla niektórych przedsiębiorców

Termin 31 sierpnia dotyczy większości przedsiębiorców. Są jednak wyjątki. Za sprawą art. 15zze(4a) ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.1842), który wszedł w życie 23 lipca 2021, roku pewna grupa przedsiębiorców zyskała dłuższy termin na składanie wniosków o 5000 zł dotacji z PUP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Mowa o przedsiębiorcach, których działalność gospodarcza polega na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty - których rodzaj przeważającego PKD to: 47.11 Z i 47.19 Z.

Ostateczny termin wnioskowania o dotację dla tych przedsiębiorców przypada nie 31 sierpnia, lecz miesiąc później - 30 września 2021 roku. Więcej na ten temat w artykule ,,5000 zł dotacji z PUP. Dłuższy termin na składanie wniosków dla niektórych przedsiębiorców". 

MikropożyczkaKoronawirus w Polsce