Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga od darowizn na cele związane z Covid-19 wraca

Ewelina Czechowicz 12.11.2020 23:41 (aktualizacja: )

Sejm 28 października 2020 r. uchwalił nowelizację ustaw o PIT i CIT, w której przedłużono termin preferencyjnego rozliczenia darowizn na walkę z Covid-19.

Ulga od darowizn na cele związane z Covid-19 wraca
Źródło: FORUM

Dzięki wprowadzonym zmianom podatnicy będą mogli odliczyć od podatku lub zaliczki darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19.

» 0 proc. VAT dla darowizn sprzętu komputerowego dla szkół

W wyniku wprowadzonych zmian na korzystnych zasadach będzie nadal można rozliczać darowizny. Dotąd z preferencji można było korzystać do 30 września 2020 r. Teraz ulga będzie mieć zastosowanie do darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Odliczenie darowizn na zwalczanie epidemii koronowirusa COVID-19

Na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej wprowadzono preferencyjne traktowanie darowizn przeznaczanych na cele zwalczania koronowirusa. Przepisy dotąd obowiązywały do 30 września 2020 r. Teraz rząd postanowił rozszerzyć okres w jakim będzie można przekazywać darowizny na cele związane z Covid-19.

Nadal będzie można również odliczać od podatku darowizny komputerów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Wysokość odliczeń

Wielkość odliczenia wynosić będzie dla darowizn przekazanych:

  • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – 200 proc. wartości darowizny;
  • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – 150 proc. wartości darowizny;
  • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii – równowartość przekazanej darowizny.

Warunki, jakie trzeba spełnić

Tak jak dotychczas, warunkiem odliczenia będzie udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Które darowizny będą podlegać odliczeniu?

Odliczeniu będą podlegać darowizny przekazane na rzecz:

  •  wskazanych podmiotów leczniczych, o ile zostały wpisane do wykazu. Wykazy te prowadzone są przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą, opublikowane zaś zostały m.in. w biuletynie informacji publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia, czy dziennikach urzędowych województw, z podziałem na województwa
  • Agencji Rezerw Materiałowych,
  • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
  • domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Darowiznę na zwalczanie COVID można odliczyć nie tylko w zeznaniu rocznym, ale już od podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, w miesiącu jej dokonania.

Odliczenie darowizn na zwalczanie COVID nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis, nie wyczerpuje zatem ich limitów.

Uchwalone przez Sejm przepisy trafiły do Senatu.

Darowizna i spadekKoronawirus w Polsce