Dodatek solidarnościowy zwolniony z PIT

Ewelina Czechowicz

Ustawa o dodatku solidarnościowym wprowadza zmiany do ustawy PIT i dodaje do niej przepis, na podstawie którego dodatki są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak złożyć wniosek EDS o dodatek solidarnościowy na PUE? Instrukcja ZUS

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068) już obowiązuje (weszła w życie 21 czerwca 2020 r.).

Określa ona warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego.

Albo dodatek solidarnościowy albo zasiłek dla bezrobotnych

Wprowadza również zmiany do art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dodaje do niej przepis art. 52 ua, na podstawie którego zwolnione są od podatku dochodowego kwoty dodatku solidarnościowego.

Źródło: Twitter MRPiPS

Dodatek solidarnościowy mogą otrzymać osoby, które w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 r. straciły pracę lub ich umowa wygasła. Świadczenie przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące i będzie wynosić 1400 zł.

Dodatek solidarnościowy