Dodatek solidarnościowy. Czy dostanę PIT-11 z PUP i muszę rozliczyć go w PIT za 2020 rok?

Iwona Maczalska

Wiele osób w 2020 roku skorzystało ze wsparcia finansowego wypłacanego osobom, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19. Czy uzyskaną kwotę dodatku solidarnościowego należy uwzględnić w rozliczeniu PIT za 2020 rok? Czy Powiatowe Urzędy Pracy wyślą PIT-11 swoim petentom?

» Tarcza antykryzysowa a rozliczenie PIT 2020. Jak rozliczyć ?

Dodatek solidarnościowy w kwocie 1400 zł, to jedno z form wsparcia, z jakiego mogły skorzystać osoby dotknięte COVID-19. Prawo do tego dodatku miały osoby, z którymi po 15 marca pracodawca rozwiązał umowę o pracę. Dodatek wypłacany był maksymalnie trzy razy. Czy jego kwotę podatnik powinien rozliczyć w zeznaniu PIT za 2020 roku?

Dodatek solidarnościowy a PIT za 2020 rok

Źródło: shutterstock

Dodatek solidarnościowy a roczne zeznanie PIT 2020

Obowiązek rozliczania wybranej formy pomocowej w rocznym zeznaniu PIT uzależniony jest od tego, czy pomoc ta została zwolniona z podatku PIT. Jeżeli nie – należy bezwzględnie rozliczyć ją w rocznym zeznaniu PIT. Jak wygląda kwestia opodatkowania dodatku solidarnościowego?

W myśl przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068)  zwalnia się od podatku dochodowego kwoty wypłaconego podatnikowi dodatku solidarnościowego. Oznacza to, że osoby, którym wypłacono dodatek solidarnościowy, nie muszą martwić się o konieczność uwzględnienia go w rocznym rozliczeniu PIT za 2020 roku. Rozliczają się zatem na tych samych zasadach, co w latach ubiegłych. 

Dodatek solidarnościowy - czy dostanę PIT-11 z PUP

Wątpliwości podatników pobierających dodatek solidarnościowy w 2020 roku budzi również kwestia tego, czy zostanie mu dostarczona informacja PIT-11 z Powiatowego Urzędu Pracy. Odpowiedź w tym przypadku jest prosta. Ponieważ dodatki solidarnościowe zostały zwolnione z PIT, Powiatowe Urzędy Pracy nie będą wysyłały informacji PIT-11 zawierającej wysokość kwoty wypłaconego przez nich dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowyRozliczenie rocznePIT-11PIT-37