Sierpień ostatnim miesiącem na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Iwona Maczalska

Sierpień, to ostatni miesiąc na złożenie wiosku o wypłatę dodatku solidarnościowego. Złożenie wniosku do końca miesiąca uprawni do jednorazowego skorzystania z dodatku, w kwocie 1400 zł. Wnioski złożone we wrześniu, nie będą przyjmowane.

» Nie każdy wniosek o dodatek solidarnościowy uprawnia do wypłaty za 3 miesiące

Osoby zainteresowanie otrzymaniem dodatku solidarnościowego za sierpień mają na to czas tylko do końca miesiąca. Aby otrzymać dodatek za jeden miesiąc w kwocie 1400 zł, trzeba bowiem złożyć wniosek najpóźniej do 31 sierpnia. Należy to zrobić za pośrednictwem platformy PUE.

Wniosek o dodatek solidarnościowy do 31 sierpnia

Źródło: twitter.com/zus_pl

» Dodatek solidarnościowy - gdzie szukać decyzji o przyznaniu świadczenia

Sierpień ostatnim miesiącem na złożenie wniosku

Sierpień jest ważnym miesiącem dla osób chcących skorzystać z dodatku solidarnościowego. Jest to bowiem ostatni miesiąc, w którym za pośrednictwem platformy PUE będzie możliwe składanie wniosku EDS. Jeżeli aktualnie obowiązujące przepisy nie ulegną zmianie,począwszy od 1 września możliwości takiej nie będzie już w platformie PUE ZUS.

Wniosek złożony w sierpniu uprawni do jednorazowej wypłaty dodatku

Złożenie wniosku o wypłatę dodatku solidarnościowego w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia włącznie, spowoduje uzyskanie prawa jednorazowej wypłaty dodatku za miesiąc sierpień, w kwocie 1400 zł. Osoby, które nie złożyły wniosku w czerwcu i lipcu, utraciły już możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku za miesiąc czerwiec i sierpień. Nie ma bowiem możliwości wnioskowania o dodatek solidarnościowy wstecz, za miesiące poprzednie. 

Wniosek złożony w sierpniu. Co z dodatkiem za lipiec?

Termin złożenia wniosku o dodatek solidarnościowy ma kluczowe znaczenie dla wysokości wypłacanego świadczenia. W zależności od terminu złożenia wniosku dodatek solidarnościowy będzie wypłacany:

  1. za 3 miesiące (za czerwiec, lipiec i sierpień) – w przypadku, gdy do złożenia wniosku doszło w terminie do 30 czerwca,
  2. za 2 miesiące (za lipiec i sierpień) – w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 do 31 lipca,
  3. za 1 miesiąc (wyłącznie za sierpień) – w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Obostrzenia te wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. W myśl art. Art. 4. 2. Dodatek solidarnościowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego.

 

Dodatek solidarnościowy