Dodatek solidarnościowy - gdzie szukać decyzji o przyznaniu świadczenia

Iwona Maczalska

Wiele osób pomimo złożenia wniosku o przyznanie dodatku solidarnościowego, nadal nie otrzymała nie tylko wypłaty świadczenia, lecz również samej decyzji. Podpowiadamy, gdzie szukać decyzji ZUS dotyczącej złożonego przez siebie wniosku.

» Podjęcie pracy w miesiącu pobierania dodatku solidarnościowego. Co z wypłatą dodatku?

Osoby zainteresowane wnioskowaniem o wypłatę dodatku solidarnościowego mogą to robić począwszy od ostatniego tygodnia czerwca. Pomimo, że ustawowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma tylko 7 dni na wypłatę świadczenia – wiele osób nadal skarży się o brak jakiejkolwiek informacji ze strony ZUS-u.

» Nie każdy wniosek o dodatek solidarnościowy uprawnia do wypłaty za 3 miesiące

Brak informacji o wniosku EDS o dodatek solidarnościowy. Po szczegóły zajrzyj do PUE

Jak się okazuje każda osoba, która wystąpiła do ZUS z wnioskiem EDS o przyznanie dodatku solidarnościowego, o wydanej decyzji będzie poinformowana za pośrednictwem platformy usług elektronicznych PUE, tej samej, za pomocą której został złożony wniosek o dodatek solidarnościowy. Informację o przyznanym dodatku znaleźć będzie można w skrzynce odbiorczej - w zakładce ,,Dokumenty i wiadomości”.

Decyzja odmowna w PUE - konieczny podpis petenta

Wszystkie decyzje dotyczące dodatku solidarnościowego, zarówno te pozytywne, jak i odmowne będą wysyłane do podatników wyłącznie za pośrednictwem platformy PUE. Jak twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,, Jeśli nie spełnisz warunków do przyznania tego dodatku to w tym samym miejscu zamieścimy dla Ciebie decyzję odmowną. Decyzję musisz podpisać podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) lub kwalifikowanym certyfikatem.”.

Dodatek solidarnościowy