Ostatnie dni na złożenie wniosku o wypłatę dodatku solidarnościowego za lipiec

Iwona Maczalska

Tylko do końca lipca jest czas na złożenie wniosku EDS o przyznanie dodatku solidarnościowego za lipiec. Złożenie wniosku w sierpniu spowoduje bowiem utratę prawa do wypłaty świadczenia za jeden miesiąc.

» Nie każdy wniosek o dodatek solidarnościowy uprawnia do wypłaty za 3 miesiące

Osoby zainteresowanie otrzymaniem dodatku solidarnościowego za lipiec i sierpień powinny się śpieszyć. Aby otrzymać dodatek za dwa miesiące trzeba bowiem złożyć wniosek najpóźniej do 31 lipca. Należy to zrobić za pośrednictwem platformy PUE.

» Dodatek solidarnościowy - gdzie szukać decyzji o przyznaniu świadczenia

Wniosek EDS złożony w sierpniu uniemożliwi wypłatę dodatku za lipiec

Termin złożenia wniosku o dodatek solidarnościowy ma kluczowe znaczenie dla wysokości wypłacanego świadczenia. W zależności od terminu złożenia wniosku dodatek solidarnościowy będzie wypłacany:

  1. za 3 miesiące (za czerwiec, lipiec i sierpień) – w przypadku, gdy do złożenia wniosku doszło w terminie do 30 czerwca,
  2. za 2 miesiące (za lipiec i sierpień) – w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 do 31 lipca,
  3. za 1 miesiąc (wyłącznie za sierpień) – w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Obostrzenia te wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. W myśl art. Art. 4. 2. Dodatek solidarnościowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego.

Brak możliwości wnioskowania o dodatek solidarnościowy za czerwiec

Osoby bezrobotne, które dopiero nabyły prawo do wypłaty dodatku solidarnościowego (utraciły pracę bądź ich umowa o pracę nie została przedłużona) nie mają już możliwości wnioskowania o wypłatę dodatku za czerwiec. Ostateczny termin wnioskowania o dodatek za ten miesiąc minął bowiem 30 czerwca. Dla osób, które będą dopiero wnioskowały o dodatek solidarnościowy oznacza to, że mogą ubiegać się tylko o dwukrotną wypłatę świadczenia (za lipiec i sierpień), i to pod warunkiem, że złożą wniosek do dnia 31 lipca.

Koronawirus w Polsce