Działalność nierejestrowana

Od 1 sierpnia nowe kody PKD dla niektórych grup działalności

1 sierpnia zmianie ulegną niektóre kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Nowe kody dotyczyć będą w szczególności działalności rekreacyjnej oraz rozrywkowej. Zmieni się również brzmienie niektórych aktualnie obowiązujących kodów PKD dotyczących m.in. działalności związanej ze sportem, zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznymi ...

Od 1 sierpnia nowe kody PKD dla niektórych grup działalności