Pobierz e-pity 2021

Inne Podatki

Podatek PCC-3 - wszystko co musisz wiedzieć w 2021DarowiznaInwestycjeKontrola i karyLasyNieruchomości - zasady opodatkowaniaOdpowiedzialność osobista - Podatki w praktycePodatek giełdowy i kapitałowyPożyczkaRolnik i ogrodnikRuchomości (samochód)Spadek a podatkiSpółki i akcje - podatki w praktyceWygrane a podatkiWynajem - podatki w praktyce

Podatek od darowizny - darowizna - podatki w praktyce

Podatek należy obliczyć w przypadku gdy: Miejsce opodatkowania znajduje się w Polsce oraz osoby podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, Nie korzystamy z ulgi nielimitowanej, Nie korzystamy z innych zwolnień z podatku od darowizn, Wysokość darowizny przekracza progi nie podlegające opodatkowaniu ...

Ulga nielimitowana - darowizna - podatki w praktyce

Ulga możliwa jest wyłącznie w przypadku dopełnienia odpowiednich formalności, w szczególności: terminowego zadeklarowania czynności, złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej, dokonania czynności w odpowiedniej formie ...

Wartość darowizny - darowizna - podatki w praktyce

W deklaracji podatkowej składanej w związku z otrzymaną darowizną, podatnik sam określa jej wartość. Podstawą ustalenia, jaką wysokość podatku należy zapłacić jest cena rynkowa przedmiotu darowizny z dnia powstania obowiązku podatkowego (w przypadku darowizny pieniężnej będzie to po prostu wartość dokonanej darowizny) ...

Ulga mieszkaniowa - darowizna - podatki w praktyce

Podatku od spadków i darowizn nie zapłacą osoby, które nabywają własność lub współwłasność budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub udział w tym prawie albo prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie ...

Zwolnienie z podatku od darowizn - darowizna - podatki w praktyce

Wolne od podatku darowizny: Nie wszystko, co podatnik nabywa tytułem darowizny, podlega opodatkowaniu. Istnieją trzy zasadnicze grupy takich składników majątkowych: majątek nabywany od najbliższych krewnych (ulga nielimitowana), ulga mieszkaniowa oraz grupa innych świadczeń wolnych od podatku.

Podatek leśny - nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. W przypadku zatem, gdy las wykorzystywany jest na działalność gospodarczą ...