Pobierz e-pity 2020

Inne Podatki

Podatek PCC-3 - wszystko co musisz wiedzieć w 2021DarowiznaInwestycjeKontrola i karyLasyNieruchomości - zasady opodatkowaniaOdpowiedzialność osobista - Podatki w praktycePodatek giełdowy i kapitałowyPożyczkaRolnik i ogrodnikRuchomości (samochód)Spadek a podatkiSpółki i akcje - podatki w praktyceWygrane a podatkiWynajem - podatki w praktyce

Procedury sądowe - stwierdzenie nabycia spadku

obecnie możliwe jest dopełnienie formalności spadkowych w dwóch formach, sądowej oraz w części spraw - przed notariuszem, gdzie procedura notarialna skutkuje tym samym efektem, co sądowa lub stanowi element procedury, którą kontynuować należy następnie przed sądem ...

Dziedziczenie ustawowe - spadek

W przypadku, gdy spadkodawca nie wyraził woli, co do przekazania swojego majątku po śmierci, zastosowanie znajdują zasady wskazane w ustawie ...

Najprostszy testament - spadek

Wszystkie poniższe zapisy muszą dotyczyć osoby sporządzającej testament i muszą być wykonane własnoręcznie. Nikt nie może spisywać testamentu za składającego oświadczenie ...

Testament - spadek - rodzaje

Testamenty dzielą się na zwykłe i szczególne. Testamenty szczególne pozostają wiążące wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia w terminie 6 miesięcy od ich sporządzenia, chyba że w tym czasie nastąpiła śmierć sporządzającego testament ...

Zbycie udziałów a PIT - spółki i akcje

W związku ze zbyciem udziałów podatnik powtórnie musi rozliczyć transakcję obrotu tymi prawami. Przychód ze zbycia udziałów zalicza się do źródła – kapitały pieniężne. Możliwy jest również handel udziałami w ramach działalności gospodarczej (jeżeli podatnik wskaże przedmiot swojej działalności – taką metodę rozliczania przychodów) ...

Nabycie i zbycie udziałów a VAT - spółki i akcje

Obecnie nie podlega podatkowi VAT wyłącznie transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Powoduje to, że zbycie na rzecz spółki środków trwałych lub towarów przedsiębiorstwa w zamian za udziały w podmiocie – polega opodatkowaniu podatkiem VAT. Oznacza to, że do ceny doliczyć należy podatek VAT lub też wykazać, że dane zbycie jest zwolnione z podatku VAT ...

Opodatkowanie aportu - spółki i akcje

Likwidacja działalności gospodarczej może być związana z wniesieniem jej w całości do innego podmiotu w zamian za określoną wartość – z reguły udziały w tym podmiocie. Rzadziej mówić można o sprzedaży przedsiębiorstwa, w przypadku czego zbycie całości składników majątkowych i niemajątkowych odbywa się w zamian za uzyskanie określonych wartości pieniężnych ...

Objęcie udziałów - spółki i akcje

Wyjątkowo – gdy udziały wnoszone są za aport do spółki będącej osobą prawną (zoo, akcyjna) obejmujący całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część – przychód jest zwolniony z podatku i nie rozlicza się przychodu i kosztów ...