Inne Podatki

Podatek PCC-3 - wszystko co musisz wiedzieć w 2021DarowiznaInwestycjeKontrola i karyLasyNieruchomości - zasady opodatkowaniaOdpowiedzialność osobista - Podatki w praktycePodatek giełdowy i kapitałowyPożyczkaRolnik i ogrodnikRuchomości (samochód)Spadek a podatkiSpółki i akcje - podatki w praktyceWygrane a podatkiWynajem - podatki w praktyce

Zakup auta przez osobę fizyczną - Ruchomości - Samochód

Osoba fizyczna dokonując zakupu auta od innej osoby prywatnej w Polsce jako nabywca zobowiązana jest do rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako PCC) w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, chyba że wartość rynkowa przedmiotu zakupu nie przekracza 1000 zł ...

Zakup samochodu przez przedsiębiorcę - Ruchomości - Samochód

Jeżeli przedsiębiorca nabywa samochód od osoby prywatnej wówczas dokumentem potwierdzającym zakup powinna być umowa kupna-sprzedaży. W zależności od ceny zakupu oraz przewidywanego czasu użytkowania może być on traktowany jako środek trwały lub inwestycja bieżąca. Jeżeli wartość zakupu przekracza 3,5 tyś zł a przewidywany okres użytkowania jeden rok, podatnik może wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i go amortyzować ...

Deklaracje dla podatku od spadków i darowizn - spadek - mój podatek od spadku

Podmiot opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn złożyć musi deklarację z tego tytułu jeżeli: opłaca go osobiście (tzn. nie dochodzi do sytuacji, w której notariusz pobiera od niego podatek), nie jest zwolniony z podatku – podatnicy zwolnieni lub nie podlegający opodatkowaniu nie muszą składać deklaracji (wyjątkowo deklarację składa się, jeżeli przysługuje tzw. ulga nielimitowana w związku z czynnościami między najbliższą rodziną, w tym przypadku terminowe złożenie deklaracji jest warunkiem obowiązkowym korzystania ze zwolnienia) ...

Kontrola podatkowa darczyńcy (udzielającego darowizny) - darowizna

Teoretyczna droga udokumentowania posiadanego majątku pozwoliłaby na złożenie oświadczenia, w którym osoba kontrolowana wskazuje kilkadziesiąt osób od których uzyskała darowizny w kwotach nie powodujących opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Powstaje wówczas pytanie, czy organ kontrolujący może domagać się od przekazującego darowiznę oświadczenia w tym zakresie ...

Darowizna a weksel - darowizna

Wielkość posiadanego przez nas majątku może zaciekawić urząd skarbowy szczególnie w przypadku, gdy nie posiadamy źródeł utrzymania ...

Prezenty - darowizna - podatki w praktyce

Zaręczyny, ślub, komunia, 18 - te urodziny, ukończenie studiów czy też zaliczenie egzaminów zawodowych mogą być okazją, przy której otrzymać można od bliskich prezenty znacznej wartości ...

Podatek od darowizny - darowizna - podatki w praktyce

Podatek należy obliczyć w przypadku gdy: Miejsce opodatkowania znajduje się w Polsce oraz osoby podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, Nie korzystamy z ulgi nielimitowanej, Nie korzystamy z innych zwolnień z podatku od darowizn, Wysokość darowizny przekracza progi nie podlegające opodatkowaniu ...