Inne Podatki

Podatek PCC-3 - wszystko co musisz wiedzieć w 2021DarowiznaInwestycjeKontrola i karyLasyNieruchomości - zasady opodatkowaniaOdpowiedzialność osobista - Podatki w praktycePodatek giełdowy i kapitałowyPożyczkaRolnik i ogrodnikRuchomości (samochód)Spadek a podatkiSpółki i akcje - podatki w praktyceWygrane a podatkiWynajem - podatki w praktyce

Rozliczenie podatku - wygrane

Podatek od wygranych pobiera się ryczałtem, według stawki 10%. Oznacza to, że otrzymujący nagrodę nie musi ...

Konkurs a podatki - wygrane

Wygrana w konkursie nie spowoduje u zwycięzcy żadnych konsekwencji podatkowych. To organizator musi zadbać o prawidłowe przeprowadzenie konkursu oraz zapłatę jako płatnik podatku od wygranej w zryczałtowanej kwocie 10% wartości wygranej ...

Lotto, hazard - wygrane

Loterie, loterie promocyjne Organizator loterii lub innej gry losowej pozostaje płatnikiem podatku od uzyskanej wygranej. Dodatkowo, poza loterią promocyjną, podmioty urządzające i organizujące gry i zakłady wzajemne pozostają podatnikiem podatku od gier hazardowych ...

Procedury sądowe - stwierdzenie nabycia spadku

obecnie możliwe jest dopełnienie formalności spadkowych w dwóch formach, sądowej oraz w części spraw - przed notariuszem, gdzie procedura notarialna skutkuje tym samym efektem, co sądowa lub stanowi element procedury, którą kontynuować należy następnie przed sądem ...

Dziedziczenie ustawowe - spadek

W przypadku, gdy spadkodawca nie wyraził woli, co do przekazania swojego majątku po śmierci, zastosowanie znajdują zasady wskazane w ustawie ...

Najprostszy testament - spadek

Wszystkie poniższe zapisy muszą dotyczyć osoby sporządzającej testament i muszą być wykonane własnoręcznie. Nikt nie może spisywać testamentu za składającego oświadczenie ...

Testament - spadek - rodzaje

Testamenty dzielą się na zwykłe i szczególne. Testamenty szczególne pozostają wiążące wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia w terminie 6 miesięcy od ich sporządzenia, chyba że w tym czasie nastąpiła śmierć sporządzającego testament ...

Zbycie udziałów a PIT - spółki i akcje

W związku ze zbyciem udziałów podatnik powtórnie musi rozliczyć transakcję obrotu tymi prawami. Przychód ze zbycia udziałów zalicza się do źródła – kapitały pieniężne. Możliwy jest również handel udziałami w ramach działalności gospodarczej (jeżeli podatnik wskaże przedmiot swojej działalności – taką metodę rozliczania przychodów) ...