Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Sprzedaż auta w PIT

Redakcja PIT.pl

Przepisy ustawy o PIT wskazują, że źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie samochodu, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Sprzedaż auta w PIT
Źródło: shutterstock.com

Sprzedaż auta prywatnego

Oznacza to, że odpłatne zbycie samochodu dokonane przez podatników po upływie 6 miesięcy, nie będzie stanowiło źródła przychodu w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy i tym samym dochód uzyskany z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedaż auta firmowego

Inaczej uregulowana jest natomiast kwestia opodatkowania sprzedaży samochodu firmowego.

W zakresie przychodów

Zapłata za zbycie samochodu, który jest składnikiem majątku firmowego, będzie stanowiła przychód dla podatnika. Istotne jest również to, że uprzednie wycofanie samochodu z ewidencji środków trwałych, nie uchroni podatnika przed opodatkowaniem. Do tego, aby móc skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania wspomnianej sprzedaży samochodu, konieczne jest upłynięcie 6 lat, licząc od miesiąca w którym samochód ten został wycofany ze składników majątku firmy.

W zakresie kosztów

Jednocześnie, podatnik będzie miał prawo do wliczenia w koszty uzyskania przychodu, niezamortyzowanej części samochodu (o ile ten był wpisany w środki trwałe firmy). Warto również pamiętać o przepisach ograniczających ww. koszty uzyskania przychodu, a mianowicie art. 24 ust. 2a ustawy o PIT, który przewiduje szczególny sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym. Przepisy ustawy o PIT zakładają przy sprzedaży samochodów osobowych stanowiących środki trwałe o wartości początkowej powyżej 150.000 zł (225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086),) wyłączenie z bazy kosztowej kwoty przekraczającej 150.000 zł (pomniejszonej o zaliczone do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne).

Autor: Magdalena Verdun,
Doradca podatkowy w TwentyTwenty

Auto firmoweRozliczenie rocznePodatek PIT