Podatek PCC od zakupu auta

Redakcja PIT.pl

Od 1 stycznia 2023 osoby będące jedną ze stron umowy cywilnoprawnej, będą musiały złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PCC-3 w terminie 14 dni od zakupu. Deklaracji PCC-3 nie muszą składać osoby niepełnosprawne, które kupują samochód na własne potrzeby.  Niezłożenie deklaracji w terminie zagrożone jest karą pieniężną.

Osoby, którzy w nowym roku planują zakup samochodu muszą pamiętać o terminowym złożeniu deklaracji PCC-3. Deklaracja PCC-3 umożliwia zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Powinien to zrobić każdy, kto zawarł umowę cywilnoprawną, w tym również umowę kupna-sprzedaży

Jak rozliczyć podatek od zakupu auta?

Kupujący samochód sklada do urzędu skarbowego deklarację PCC-3, na podstawie której urząd wylicza 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, który trzeba zapłacić.

Aktualny formularz PCC-3 można znaleźć na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) w usłudze e-Deklaracje. Deklarację można podpisać:

  • danymi autoryzującymi lub
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zakup auta. Zapłata PCC

Źródło: shutterstock

Krótszy termin na złożenie deklaracji PCC-3

Od 1 stycznia 2023 osoby będące jedną ze stron umowy cywilnoprawnej, muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PCC-3 w terminie 14 dni.

Przekroczenie tego terminu zagrożone jest karą w wysokości od 349 zł aż do 69.800 zł, a od 1 lipca od 360 zł do 72.000 zł. Kary są wyliczane od minimalnego wynagrodzenia (od 10 proc do jego 20-krotności.

Kto jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Czynności cywilnoprawne (inne niż umowa spółki) nie podlegają PCC gdy są opodatkowane podatkiem VAT albo jeżeli przynajmniej jedna ze stron umowy z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z VAT.

PCC nie płacimy, gdy kupujemy samochód nowy, prosto z salonu.

Deklaracji PCC-3 nie składają osoby niepełnosprawne, które kupują samochód na własne potrzeby. Aby skorzystać ze zwolnienia muszą mieć:

  • orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od schorzenia) lub
  • orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Źródło: KAS

Auto firmoweInne podatki