Kilometrówka - podróż służbowa 2023

Redakcja PIT.pl

Kilometrówka - służbowa podróż w 2023 roku

Obowiązująca do połowy stycznia 2023 roku stawka tzw. kilometrówki nie zmieniała się od listopada 2007 roku, mimo upływu prawie 15 lat oraz rosnących cen paliwa, inflacji itd. O zmianę stawek walczono od dawna. Jednak dopiero jesienią 2022 roku pojawił się projekt rozporządzenia. Od października niewiele się z nim działo. Dopiero 2 stycznia wieczorem nowe rozporządzenie trafiło do Dziennika Ustaw. Mamy więc nowe stawki kilomterówki na 2023 rok!

Podwyżka kilometrówki od stycznia 2023. Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

 

Kilometrówka dla aut hybrydowych i elektrycznych?

Pojawił się też projekt ustawy zakładający zwrot dla aut z napędem elektrycznym lub hybrydowym. Więcej na ten temat w artykule

,,Zwrot dla aut z napędem hybrydowym i elektrycznym".

 

Stawki przebiegu pojazdu za 1 km w 2022 i 2023 roku

StawkiObowiązuje od
SamochódMotocyklMotorower
Do 900 cm3Pow. 900 cm3
0,5214 zł0,8358 zł0,2302 zł0,1382 zł14.11.2007
0,89 zł1,15 zł0,69 zł0,42 zł17.01.2023

>>> Oblicz swoją kilometrówkę - kalkulator kilometrówki <<<

Podane wyżej stawki kilometrówki dotyczą zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej.

 

Kilometrówka w sferze budżetowej a prywatnej

Wysokość stawek kilometrówki w sferze budżetowej określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. W pozostałych zakładach pracy określa je wewnętrzne prawo zakładowe (np. regulamin wynagrodzeń). Jeżeli wewnętrzne prawo zakładowe nie ustanawia takich stawek, należy stosować stawki określone w rozporządzeniu.

Akt wewnętrzny zakładu  pracy może ustanawiać stawki różne od wymienionych w rozporządzeniu, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że kilometrówka tylko do limitu określonego w rozporządzeniu jest wolna od podatku dochodowego i nie stanowi podstawy do naliczenia składek ZUS.

Uwaga - od 1 stycznia 2006r. w zakresie podróży służbowych obowiązują stawki kilometrówki w jazdach lokalnych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Oznacza to, że usunięcie podwójnej podstawy naliczania kilometrówki, która przysporzyła księgowym sporo kłopotów.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 poz. 167):

  • "§ 3. 1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca.

2. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21).