Kilometrówka Jazdy lokalne

StawkiObowiązuje od
SamochódMotocyklMotorower
Do 900 cm3Pow. 900 cm3
0,5214 zł0,8358 zł0,2302 zł0,1382 zł14.11.2007
<<Oblicz swoją kilometrówkę - kalkulator kilometrówki>>

Zgodnie z art.34a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r., Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.) na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery nie będące własnością pracodawcy. Co więcej, zgodnie z art.21 ust.1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. Jedn.: Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wypłaty z tego tytułu zwolnione są z podatku dochodowego, gdy możliwość dokonywania takich wypłat wynika wprost z przepisu ustawy.

Od 1 stycznia 2006r. ten wskaźnik będzie dotyczyć również podróży służbowych na terenie kraju i za granicą.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.):

"§ 1.1. Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej "pojazdami do celów służbowych", następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu. (...)

§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż: (...)"