Kilometrówka Jazdy lokalne 2022/2023

Katarzyna Sudaj 08.05.2018 14:59 (aktualizacja: )

Obowiązująca obecnie stawka tzw. kilometrówki nie zmieniała się od listopada 2007 roku, mimo upływu prawie 15 lat oraz rosnących cen paliwa, inflacji itd. Pojawiła się jednak szansa na zmianę obowiązujących stawek jesienią 2022 roku, a może od stycznia 2023? Nikt nie wie nic pewnego, bo od publikacji projektu rozporządzenia z nowymi stawkami kilometrówki w październiku br., nie wydarzyło się nic więcej.

Pojawił się też projekt ustawy zakładający zwrot dla aut z napędem hybrydowym i elektrycznym 

 

Aktualnie obowiązujące stawki kilometrówki 2022

StawkiObowiązuje od
SamochódMotocyklMotorower
Do 900 cm3Pow. 900 cm3
0,5214 zł0,8358 zł0,2302 zł0,1382 zł14.11.2007
<<Oblicz swoją kilometrówkę - kalkulator kilometrówki>>

 

Kiedy zmiana kilometrówki?

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który umożliwi zmianę rozporządzenia dotyczącego zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów osobowych. To jednak nie wszystko. Nowelizacja zakłada również zwrot dla aut z napędem elektrycznym lub hybrydowym. Więcej na ten temat w artykule ,,Podwyżka kilometrówki jesienią 2022? Zwrot dla aut z napędem hybrydowym i elektrycznym".

 

Kilometrówka - podstawa prawna

Zgodnie z art.34a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r., Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.) na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery nie będące własnością pracodawcy. Co więcej, zgodnie z art.21 ust.1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. Jedn.: Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wypłaty z tego tytułu zwolnione są z podatku dochodowego, gdy możliwość dokonywania takich wypłat wynika wprost z przepisu ustawy.

Od 1 stycznia 2006r. ten wskaźnik będzie dotyczyć również podróży służbowych na terenie kraju i za granicą.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.):

"§ 1.1. Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej "pojazdami do celów służbowych", następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu. (...)

§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż: (...)"