Pobierz e-pity 2022

Kilometrówka Jazdy lokalne 2023

Katarzyna Sudaj 08.05.2018 14:59 (aktualizacja: )

Obowiązująca do połowy stycznia 2023 roku stawka tzw. kilometrówki nie zmieniała się od listopada 2007 roku, mimo upływu prawie 15 lat oraz rosnących cen paliwa, inflacji itd. O zmianę stawek walczono od dawna. Jednak dopiero jesienią 2022 roku pojawił się projekt rozporządzenia z nowymi stawkami kilometrówki . Jednak od października niewiele się z nim działo. Dopiero 2 stycznia wieczorem nowe rozporządzenie trafiło do Dziennika Ustaw. Mamy więc nowe stawki kilomterówki na 2023 rok!

Podwyżka kilometrówki od stycznia 2023. Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Pojawił się też projekt ustawy zakładający zwrot dla aut z napędem hybrydowym i elektrycznym 

 

Aktualnie obowiązujące stawki kilometrówki 2023

StawkiObowiązuje od
SamochódMotocyklMotorower
Do 900 cm3Pow. 900 cm3
0,5214 zł0,8358 zł0,2302 zł0,1382 zł14.11.2007
0,89 zł1,15 zł0,69 zł0,42 zł17.01.2023
<<Oblicz swoją kilometrówkę - kalkulator kilometrówki>>

 

Zwrot dla aut z napędem elektrycznym lub hybdrydowym? 

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który umożliwi zmianę rozporządzenia dotyczącego zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów osobowych. Nowelizacja zakłada również zwrot dla aut z napędem elektrycznym lub hybrydowym. Więcej na ten temat w artykule ,,Podwyżka kilometrówki jesienią 2022? Zwrot dla aut z napędem hybrydowym i elektrycznym".

 

Kilometrówka - podstawa prawna

Zgodnie z art.34a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r., Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.) na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery nie będące własnością pracodawcy. Co więcej, zgodnie z art.21 ust.1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. Jedn.: Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wypłaty z tego tytułu zwolnione są z podatku dochodowego, gdy możliwość dokonywania takich wypłat wynika wprost z przepisu ustawy.

Od 1 stycznia 2006r. ten wskaźnik będzie dotyczyć również podróży służbowych na terenie kraju i za granicą.

2 stycznia 2023 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2023, poz. 5)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.):

"§ 1.1. Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej "pojazdami do celów służbowych", następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu. (...)

§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż: (...)"