Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podwyżka kilometrówki jesienią 2022? Zwrot dla aut z napędem hybrydowym i elektrycznym

Katarzyna Sudaj 17.08.2022 17:09 (aktualizacja: )

Po 15 latach obowiązywania starej stawki zwrotu za jazdy lokalne prywatnym autem w podróże służbowe, nareszcie pojawiła się szansa na jej podniesienie i urealnienie wobec rosnących cen paliwa. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który umożliwi zmianę rozporządzenia dotyczącego zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów osobowych.

 

[AKTUALIZACJA 03.01.2023 - W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie zmieniające stawki kilometrówki od 17 stycznia 2023. 


Źródło: FORUM

Stawki za jazdy lokalne nareszcie w górę?

Obecna stawka tzw. kilometrówki obowiązuje od listopada 2007 roku i mimo upływu prawie 15 lat oraz rosnących cen paliwa, inflacji itd., nie była do tej pory zmieniana.

Obecne stawki kilometrówkiObowiązuje od
SamochódMotocyklMotorower
Do 900 cm3Pow. 900 cm3
0,5214 zł0,8358 zł0,2302 zł0,1382 zł14.11.2007

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Szansa na zmianę kilometrówki jeszcze w 2022 roku

8 sierpnia br. w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (nr projektu UD419).

Oblicz swoją kilometrówkę - kalkulator kilometrówki

Rząd rozpoczyna prace nad ustawą umożliwiającą zmianę rozporządzenia dotyczącego stawek tzw. kilometrówki. Rada Ministrów planuje zakończyć je do końca III kw. 2022 roku, czyli jeszcze we wrześniu możemy spodziewać się konkretów w sprawie podniesienia stawek zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów osobowych.

Zwrot także dla aut z napędem elektrycznym lub hybrydowym

Planowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym przewiduje zmianę brzmienia art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.). To ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii. Obowiązujące przepisy nie regulują kwestii zwrotu pracownikom kosztów poniesionych w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych samochodami prywatnymi z napędem elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271, z późn.zm.). W rozporządzeniu tym, poprzez uwzględnienie jedynie pojemności skokowej silnika pojazdu mechanicznego, określono koszty używania pojazdów prywatnych do celów służbowych jedynie dla pojazdów spalinowych. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

Dlaczego najpierw zmiana ustawy, skoro stawki kilometrówki określone są na podstawie rozporządzenia wykonawczego?

To rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) Ano dlatego taka kolejność zmian, że jak tłumaczy rząd, to rozporządzenie z 2002 roku określało stawkę za 1 km jazdy na podstawie obojętności skokowej silnika, a to dotyczy tylko pojazdów spalinowych. Natomiast obecnie, coraz popularniej używane auta z napędem alternatywnym jak silnik elektryczny, hybrydowy, wodorowy itd. konieczna jest zmiana delegacji w ustawie dla ministra wydającego końcowe rozporządzenie. Dopiero jako krok drugi ma nastąpić zmiana rozporządzenia określającego konkretne stawki za 1 km jazdy służbowej.

Oby nie było to granie na zwłokę i oby na tym się nie skończyło … - jak gorzko kwituje Pan Robert Czyż z inicjatywy ustawodawczej Kilometrówka, który od lat walczy o podwyżkę stawek obowiązujących od 2007 roku.


Źródło: FB Kilomterówka

 

Auto firmoweDelegacjaKoszty