Delegacja

Rozliczanie pracowniczych przejazdów służbowych

Przejazdy służbowe realizowane w ramach podróży służbowych lub jazd lokalnych, podlegających rozliczeniu w zakresie czasu pracy i poniesionych przez pracownika wydatków. W zależności od sytuacji, przejazdy w celach służbowych mogą w całości lub w części zaliczać się do czasu pracy ...

Rozliczanie pracowniczych przejazdów służbowych

Przedsiębiorcy będą deklarować do ZUS więcej wypadków. Wzrośnie składka wypadkowa?

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy utożsamia wypadki zrównane (takie, które miały miejsce poza zakładem pracy, np. delegacja, spotkanie z klientem, wyjazd integracyjny) z wypadkami przy pracy. Po zmianach będą uwzględniane w informacji ZUS IWA, co może przełożyć się na zwiększenie wysokości składki wypadkowej, a tym samym wzrost kosztów pracy ...

Przedsiębiorcy będą deklarować do ZUS więcej wypadków. Wzrośnie składka wypadkowa?