Delegacja

Nowości w delegowaniu kierowców

Dla kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu za granicą, bez względu na kraj. Dla kierowców ...

Nowości w delegowaniu kierowców

Wydatki na firmowe zakwaterowanie

Nadal jednak w wielu firmach dla normalnego funkcjonowania wymagana jest mobilność osób zaangażowanych w ich działanie. Z mobilnością natomiast są często związane noclegi poza miejscem zamieszkania i to nie zawsze incydentalne. Wydatki ponoszone na ich zapewnienie wywołują określone skutki w podatku dochodowym ...

Wydatki na firmowe zakwaterowanie