Pobierz e-pity 2021

Delegacja

Przedsiębiorcy będą deklarować do ZUS więcej wypadków. Wzrośnie składka wypadkowa?

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy utożsamia wypadki zrównane (takie, które miały miejsce poza zakładem pracy, np. delegacja, spotkanie z klientem, wyjazd integracyjny) z wypadkami przy pracy. Po zmianach będą uwzględniane w informacji ZUS IWA, co może przełożyć się na zwiększenie wysokości składki wypadkowej, a tym samym wzrost kosztów pracy ...

Przedsiębiorcy będą deklarować do ZUS więcej wypadków. Wzrośnie składka wypadkowa?

Zmiany w przepisach o delegowaniu od 4 września 2020

Nowe regulacje prawne nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki, niezależnie od wymagań, które nakładały dotychczasowe regulacje prawne. 4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług ...

Zmiany w przepisach o delegowaniu od 4 września 2020

Koszty podróży biznesowej właściciela firmy

Podczas wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy odbywają podróże w celach biznesowych. Wiąże się to z ponoszeniem wydatków dotyczących dojazdu do miejsca docelowego, noclegów i wyżywienia. Aby przedsiębiorca mógł obciążać ich wartością koszty podatkowe, musi ...

Koszty podróży biznesowej właściciela firmy

MF wyjaśnia kwestie odliczeń VAT od noclegów i gastronomii

Ministerstwo Finansów ocenia skutki niedawnego wyroku TSUE i wskazuje, że wyłącznie nieliczne przypadki będą uprawniały do odliczania podatku VAT. W sytuacji, w której podatnik korzysta z procedury marży lub świadczy usługi inne niż turystyczne - odliczenie nie będzie przysługiwać. Problemem jest jednak ustalenie, które podmioty świadczą usługi turystyczne ...

MF wyjaśnia kwestie odliczeń VAT od noclegów i gastronomii

Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbową

Pracownik skierowany w podróż służbową wykonuje w jej trakcie określone zadanie służbowe. Podróż służbowa jest więc wyjazdem podejmowanym w interesie pracodawcy i jako taka nie powinna obciążać finansowo delegowanego pracownika. Z tytułu odbycia podróży służbowej ma on prawo do określonych świadczeń delegacyjnych, o ile ...

Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbową