W 2021 roku nowe podatki i podwyżki obecnie obowiązujących

Ewelina Czechowicz

W 2021 r. czekają nas podwyżki podatków. Rząd wprowadzi też nowe daniny. Na co warto się przygotować? Wśród nowych podatków znajdą się podatek cukrowy, opłata od małpek, podatek handlowy, opodatkowanie CIT spółek komandytowych oraz daniny, które zostaną wprowadzone dzięki prawu Unii Europejskiej.

W 2021 roku nowe podatki i podwyżki obecnie obowiązujących
Źródło: shutterstock.com

Podatek cukrowy

Przepisy, które miały początkowo obowiązywać od 1 lipca 2020 r., wejdą w życie od stycznia 2021 r.

Nowa opłata cukrowa obciąży przedsiębiorców sprzedających produkty zawierające cukier (w tym alkohol) oraz substancje aktywne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą podatek w momencie wprowadzenia produktów do sprzedaży. Według ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, firmy zapłacą podatek od napojów:

 • z dodatkiem substancji aktywnej - kofeiny lub tauryny,
 • z cukrem lub substancją słodzącą, w tym napoje alkoholowe w opakowaniach o objętości poniżej 300 ml.

Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości substancji słodzącej znajdującej się w napoju. Opłata będzie się składać z dwóch części:

- 50 gr na litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej oraz dodatkowej opłaty w postaci:

Dodatkowo zapłacą 10 groszy więcej, jeżeli w ich produktach znajduje się kofeina, tauryna lub guarana. Do tego zapłacą po 5 groszy za każdy nadmiarowy gram cukru w produkcie (o ile cukru jest więcej niż 5 gramów na 100 ml produktu).

Opłata od tzw. małpek

Nowe przepisy nakładają również opłatę na przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe nieprzekraczające 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i nadanie im statusu podatnika podatku dochodowego

Projekt UD126 zakłada, że spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego. W zakresie ustawy o CIT - do nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należą zmiany, które uderzą w spółki komandytowe.  Rząd chce, by stały się one podatnikami CIT. Ma to wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego.

Podatek od deszczu (od 2022 roku)

Zgodnie z przedstawionym projektem wysokość podatku od deszczu nie będzie uzależniona od wielkości działki – jak pierwotnie zapowiadano. W myśl projektowanych przepisów podatek od deszczu występować będzie pod postacią trzech stawek:

 • 1,50 zł   za 1 m2 na rok – w przypadku działki bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem,
 • 0,90 zł za 1 m2 na rok – w przypadku działki z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem,
 • 0,45 zł na 1 m2 na rok - z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem.

Kto zapłaci podatek od deszczu?

Nowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy nie obejmie swoim zakresem wszystkich działek i posesji. Nowe przepisy dotyczyć będą wyłącznie działek o wielkości od 600 m2, o zabudowie ponad 50 %. Jest zatem szansa, że duża część właścicieli domków jednorodzinnych uniknie konieczności uiszczania dodatkowych podatków, choćby nawet z uwagi na kryterium zabudowy działki w ponad 50%.

Podatek od nieruchomości

Tu już nie da się uniknąć daniny. Podatek od nieruchomości płaci każdy właściciel mieszkania bądź domu, a także budynku czy terenu przeznaczonego na cele gospodarcze czy rolnicze.  W 2021 r. podatek ten może zostać podwyższony.

Stawki podatku każdego roku mogą być podwyższone podwyższona o współczynnik rosnącej inflacji, odnotowany w pierwszym półroczu poprzedniego roku. Inflacja w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 3,9 procent - oznacza to, że o tyle wzrosnąć może podatek od nieruchomości w 2021 roku (ostateczną decyzję podejmują gminy). To dwa razy więcej niż rok temu (wtedy było to 1,9 proc.).

O ile mogą wzrosnąć stawki podatku od nieruchomości?

 • do 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej - podatek od budynków mieszkalnych;
 • do 0,99 zł od 1 m kw. powierzchni - podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków;
 • do 24,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej - podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek od psa

W 2021 rokugórny limit wzrośniei wyniesie 130,30 zł rocznie za jednego psa, czyli o prawie 5 zł więcej niż w tym roku. Obecnie wynosi 125,40 zł. 

Opłata targowa i uzdrowiskowa

Podwyżki dosięgnąć mogą również innych opłat lokalnych, do których należą opłata targowa i uzdrowiskowa.

Maksymalna opłata targowa może wzrosnąć do 823,11 zł dziennie (obecnie 792,21 zł). Natomiast opłata uzdrowiskowa może być podniesiona o 18 groszy do 4,66 zł dziennie

Podatek handlowy

W budżecie na 2021 rok zaplanowany jest także podatek handlowy, choć brak jest informacji jak będzie wyglądał. Przepisy regulujące tą daninę weszły w życie w 2016 roku. Podatek został jednak zawieszony z uwagi na postępowanie wszczęte przez Komisję Europejską. Rząd jednak liczy, że od 1 stycznia 2021 r. będzie można go odwiesić.

Według przepisów, które weszły w życie w 2016 r. obowiązywać miały dwie stawki podatku, który miały płacić przedsiębiorstwa z sektora handlu.

 • Pierwsza w wysokości 0,8 proc. dotyczyła miesięcznego obrotu między 17 mln a 170 mln zł.
 • Druga w wysokości 1,4 proc. miała zastosowanie do obrotu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Pakiet nowych podatków zacznie obowiązywać dzięki prawu Unii Europejskiej. Oprócz zobowiązań nałożonych przez polskiego ustawodawcę spodziewać się możemy podatków, które wynikają ze zobowiązań międzynarodowych i implementacji prawa europejskiego do porządku prawnego w Polsce.  Dlatego też w 2021 roku możemy spodziewać się wprowadzenia podatku od płatku, węgla oraz podatku cyfrowego.

Podatek od plastiku

To danina, która zakłada opłatę w wysokości 80 eurocentów za jeden kilogram odpadów z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi.

Opłata węglowa

W pierwszej połowie 2021 r. Komisja Europejska ma przedstawić projekt przepisów dotyczący opłaty węglowej. Opłata węglowa polega na dodatkowym opodatkowaniu cłem towarów, których produkcja  wymagała dużej emisji CO2. „Ma to zapobiegać przenoszeniu produkcji, zwłaszcza wysokoemisyjnego przemysłu, do państw, gdzie nie trzeba płacić za emisję gazów cieplarnianych” – informuje PAP.

Podatek cyfrowy

To danina, która również planuje w połowie 2021 roku Unia Europejska. Digital tax, to nic innego, jak taksa od usług cyfrowych dostarczanych przez największych gigantów technologicznych na świecie. Mowa tu między innymi o Facebooku, Google czy Amazonie. Digital tax zakłada opodatkowanie firm cyfrowych o globalnych przychodach przekraczających 750 mln euro rocznie.

Podwyżka abonamentu RTV

Stawki abonamentu RTV na 2021 rok, zgodnie z informacją przekazaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, wyniosą odpowiednio:

 1. za używanie odbiornika radiofonicznego – 7,50 zł za miesiąc,
 2. za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 24,50 zł za miesiąc.

Miesięczna opłata za samo radio wzrośnie o 50 groszy.  Opłata za telewizor lub radio i telewizor o 1,80 zł więcej.  W przyszłym roku nadal będą obowiązywały 10 proc. rabaty dla osób, które zdecydują się uregulować abonament za kilka miesięcy z góry.

Podatki 2021CITNieruchomościInne podatki